Akci pořádal tuto sobotu Liberecký deník ve spolupráci s OC Forum. Vysokému výtěžku pomohli nejen čtenáři a hlavně čtenářky, které do redakce i OC Forum nanosily stovky kabelek, ale i známé osobnosti, které pomáhaly kabelky po celý den v OC Forum prodávat.

Peníze zaplatí několika libereckým školákům obědy ve školní jídelně. Půjde o děti, jejichž rodiny, většinou matky, samoživitelky klesly se svými příjmy pod hranici chudoby. Kabelkový bazar bude pokračovat ještě před Vánocemi, kdy se zbytek kabelek doprodá v rámci vánočního trhu, který se tradičně koná v budově krajského úřadu.

Speciální poděkování patří známým osobnostem i dobrovolníkům, kteří se na prodeji kabelek nezištně podíleli. Byli to hejtman Libereckého kraje Martin Půta, poslanec Martin Komárek, náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda, známý gynekolog MUDr. Františeká Kárník, novináři Ivana Bernátová a Jan Punčochář, ředitel Gymnázia Jeronýmova Jaroslav Šťastný herci Jana Hejret Vojtková, Martin Polách, členové redakce a dobrovolníci: Hana Hlinovská, Mirka a Alice Pollákovy, Věra Nutilová, Jiřina Michálková, Jan Flégl a členové redakci v čele s redakční asistentkou Veronikou Tichou. Zvláštní poděkování patří Janě Trojanové z OC Forum a Vám, čtenářům, a především čtenářkám, které stovky kabelek ze svých skříní do redakce donesly.