Jak poznamenal člen libereckého sboru Roman Kladivo, přínosem akce bylo zjištění, že předsudky vůči věřícím lidem tu vzaly za své.
„U nás lidé rozlišují buď echt–křesťana, silně věřícího rigidního člověka, a nebo ateistu, nic mezi tím. Ale jsou tu i lidé jako jsme my, kteří mají svou víru, ale jsou úplně normální,“ upozornil Kladivo.

Připomeňme, že Jednota bratrská nemá žádné kostely, faráře ani posvátné předměty. Jako jedna z protestantských církví se snaží jít ve stopách Krista a nezištně pomáhat lidem.

„Ježíš kdysi chodil po Zemi a pomáhal. Přesně to děláme my – akce pro lidi. Nechceme se uzavírat někde v budovách, ale být otevření všem, kdo chtějí,“ připomíná Kladivo.

Duch církve přitom z Velikonočního jarmarku nebyl cítit vůbec. Šest stovek lidí, z dobré poloviny dětí, zde strávilo příjemné odpoledne. Kdyby na pozvánce nestálo, že akci pořádá Jednota bratrská, nikdo by to nepoznal. „Nechceme v lidech vzbuzovat náboženské představy. Na druhou stanu všichni vědí, kdo tuhle akci pořádá a může se přesvědčit, že jsme normální lidé jako oni. Cílem je i to, že lidé se zbaví předsudků,“ dodává Roman Kladivo.

Velikonoční jarmark bude v červnu následovat akce nazvaná Festival nápadů, opět v centru v Konopné. Ten sídlí v objektu bývalé mateřské školky v Konopné ulici na pomezí sídlišť Ruprechtice a Pavlovice. Sídlí zde ještě Diakonie Beránek a mateřské centrum Zvoneček.