„Musím přiznat, že účinné nebo zákonné nástroje, jak tento problém řešit, zatím prostě nemáme. Všichni jsme bezzubí – městská i státní policie, liberecký dopravní podnik i my,“ říká Lukáš Martin, náměstek libereckého primátora pro technickou infrastrukturu.

Zamýšlí se tak nad situací okolo autobusové linky číslo 16, na které dochází k napadání cestujících ze strany sociálně problematických obyvatel přesídlených z chrastavské ubytovny Kovák do Hamrštejna. „Jistým impulzem k razantnímu zásahu by mohl být jen závažný protizákonný čin. Takto daleko ale nikdo nechce situaci nechat dojít. Navíc by to stávající poměry dlouhodobě nijak nevyřešilo,“ dodává současně Lukáš Martin.

V tom se s náměstkem shoduje i ředitel městské policie Ladislav Krajčík. „Můžeme zde zasahovat jen na základě konkrétních upozornění. Naši členové občas také vyjíždějí na trasu společně s revizory dopravních podniků, ale i když řešíme konflikty, které cestující hrubě znevažují, z právního hlediska se jedná o přestupky. Většinou ani nelze pachatele na delší dobu zadržet. Hlídky mohou okolí pouze průběžně monitorovat. Souhlasím proto s názorem, že více než právní je tento problém sociální a jako takový by se měl řešit,“ uvedl Ladislav Krajčík.

Z obou stran je přitom patrná snaha přistupovat k problému diplomaticky. Útočníci na lince jsou totiž vesměs součástí romské komunity. Její postavení i nedostatek základních sociálních návyků jsou v některých případech důvodem k opodstatněným i přehnaným vášním napříč celou společností.

Ani dnes neexistuje plnohodnotný a odborníky zaštítěný způsob, jak řešit pozici této komunity ve společnosti. Což se výmluvně odráží i v tomto případě. A je takřka tragikomické, že povinnost spadající do náplně ministerských úředníků, se ze zoufalství pokusili zastoupit sami pracovníci dopravních podniků – konkrétně výchovnými přednáškami.

„Vzhledem k tomu, že konflikty na lince 16 začaly napadáním školáků jejich vrstevníky z hamrštejnské komunity, pokusili jsme se najít alespoň nějaké dostupné prostředky, kterými by se celá věc dala třeba jen pozitivně ovlivnit. Takže jsme chodili po školách a přednášeli o kultuře cestování. To už ale mezitím propukl v autobusech teror, protože se zapojili i dospělí,“ ohlíží se za kořeny konfliktu mluvčí Dopravního podniku města Liberce a Jablonce Martina Poršová.

Podle Lukáše Martina se tak pro blízkou budoucnost nabízí prakticky jediné ucházející řešení. „V první fázi se asi pokusíme vyhledat majitele nemovitosti s důrazným upozorněním, že za vandalismus okolí ze strany obyvatel svého objektu může nést v případě nějakého závažného vyhrocení situace i on jistou část odpovědnosti. Pakliže by spolupráci odmítl, budeme muset vymyslet nějaké další praktické kroky, jak zjednat v místě pořádek. Bohužel jsme však stále v situaci, kdy nám zákonné prostředky do karet právě nehrají,“ uvedl.