Nejen Český Krumlov, verbuňk nebo jízda králů, ale i výjimečný komplex bukového lesa s množstvím skalních útvarů by se mohl stát součástí seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Jizerskohorské bučiny jsou totiž jedním z nominantů v rámci Evropy. „Kdyby se tak stalo, měli bychom tu opravdu unikát,“ potvrdil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.

Případnému zápisu bude předcházet kontrola příslušných komisařů, kteří si ověří, zda jsou údaje uvedené v přihlášce pravdivé. Pokud by se nominace skutečně proměnila v zápis, šlo by o první přírodní oblast v České republice zapsanou do světového seznamu přírodního bohatství. „Nebude to znamenat zásadní změny, ale získáme mezinárodní značku, což nebude špatné ani pro nás, ani pro Lesy ČR, ani pro region,“ dodal Pelc.

Rozhodnutí by mohlo padnout do dvou let. Podle Františka Pelce jsou šance zhruba padesátiprocentní.

Území napříč Evropou

V případě úspěchu by Jizerskohorské bučiny rozšířily rozsáhlé území, které bylo na prestižní seznam zapsáno pod názvem Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy už v roce 2007. Tvoří ho celkem 78 oddělených lokalit na území dvanácti evropských zemí, a to od Karpat přes Alpy až k Pyrenejím.

„V každé zemi jsou trochu jiné podmínky a myslím, že největší oblast bukového porostu u nás tento komplex velmi dobře doplní,“ uvedl Ondřej Petrovský z Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Ta mimochodem v rezervaci přispěla například na obnovu návštěvnické infrastruktury na Poledníku a v údolí Bílého Štolpichu.

Jizerskohorské bučiny jsou největším bukovým komplexem lesa v republice, rozkládají se na zhruba 27 kilometrech čtverečních severovýchodních svahů Jizerských hor. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s mnoha skalními masivy, věžemi a vyhlídkami. Jde o jednu z nejzachovalejších a přírodně nejcennějších částí v CHKO Jizerské hory. Některé stromy jsou staré přes 200 let. Přírodní rezervací je území od roku 1999.

Oblast kolem Poledníku byla navíc vyhlášena v roce 2007 v pořadí šestou českou zónou, kde je příroda ponechána bez zásahu člověka. „Nominaci beru jako velké ocenění této lokality, kterou považuji za klenot Jizerských hor,“ doplnil Ondřej Petrovský.

Čeká Ještěd i sklo

Česká republika má zatím na seznamu UNESCO 14 památek v kategorii kulturního dědictví a dalších šest mezi nehmotným kulturním dědictvím. Nejnověji se na seznam dostaly letos v červenci Hornický region Krušnohoří a Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

V Libereckém kraji patří mezi čekatele už několik let i stavba horského hotelu Ještěd Karla Hubáčka ověnčená Perretovou cenou. Objekt je od roku 1998 kulturní památkou, od počátku roku 2005 dokonce národní kulturní památkou. Na zápis byl nominován už v roce 2005, kdy se dostal do seznamu kulturních statků České republiky, z něhož jsou vybírány stavby navrhované k zařazení do světového dědictví UNESCO. Podklady zatím čekají na splnění nezbytných podmínek.

Z našeho regionu pochází od roku 2017 také nominace na zápis do kategorie nehmotného kulturního dědictví. Jedná se o tradiční výrobu perličkových vánočních ozdob firmy Rautis v Poniklé na Semilsku.

„Nominace byla projednána na zasedání na ostrově Mauricius, ale komise hodnotitelů se shodla, že je třeba do nominace doplnit některé informace,“ připomněl majitel společnosti Rautis Marek Kulhavý. K opětovnému projednání by se zápis výroby perličkových ozdob mohl znovu dostat už v příštím roce.