„To však bylo v minulosti necitlivě odvodněno sofistikovaným systémem odvodňovacích kanálů s cílem zajistit další plochy pro intenzivní pěstování lesa, zde samozřejmě smrkových monokultur,“ řekl předseda horského spolku Pavel Schneider s tím, že kvůli drsnému klimatu se lesu nikdy nedařilo, kanály však zůstaly.

Už v minulosti zde členové spolku instalovali kaskády dřevěných hrázek k v jednotlivých drenážních příkopech. Tehdy byly přehrádky montovány pod úrovní terénu a k obnově rašeliniště tak sice přispěly postupným zvýšením hladiny podzemní vody, částečně i zarůstáním kanálů.

„Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme začali pracovat na rozšíření systému o celé série nových hrázek, které jsou umístěny do úrovně terénu nebo i mírně nad ním,“ podotkl Schneider. Zachycená voda se tak snáze a ve větším objemu rozprostírá do šíře rašeliniště, které získává ideální podmínky pro svůj další rozvoj.

Členové Jizersko-ještědského horského spolku dosud v oblasti rašeliniště Jizery vybudovali několik stovek dřevěných hrázek pro zvýšení a stabilizaci hladiny podzemní vody.
Lepší zadržování vody. Spolek vrací rezervaci Rašeliniště Jizery původní tvář

Projekt pokryl výstavbu 97 kusů dřevěných hrázek. Vlastní přehrazené kanály znovu osidluje rašeliník a další mechorosty, terén se postupně srovná s okolím a rašeliniště získává původní strukturu. „Veškerý materiál jsme donesli ručně, vlastní práce probíhají taktéž a s ohledem na výskyt ohrožených rostlin a živočichů,“ dodal předseda Jizersko-ještědského horského spolku.