V obou případech využili částečně zamokřené a nevyužívané plochy. V Jeřmanicích vyhloubili dvě prosté zemní nádrže na zachytávání dešťových srážek nebo mělké spodní vody. Zároveň zde vyrostl menší povalový chodník a masivní posezení se stolem.

V Českém Dubu pro zázemí projektu zvolili srdce Zámeckého parku a s vyhloubením zde pomohla těžká technika. V prostoru mezi oběma tůněmi byl vytvořen průchozí povalový chodník, který bude navazovat na parkovou cestní síť.