Během prvního natáčecího dne navštívili rybí přechod na Smědé a Jizerské smrčiny, kde probíhá obnova této významné lokality. Cílem je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích.

„Natáčet budeme i projekt Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku. Spočívá ve výsadbě převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů, což povede ke zlepšení jejich věkové a druhové sklady. Celkem bude v roce 2021 vysazeno 70 000 sazenic,“ řekl ředitele nadace Ondřej Petrovský. Klipy budou uveřejněny letos na podzim.