Znečištění životního prostředí a nevhodný a nešetrný způsob hospodaření se odrazily na složení lesů na Liberecku a Jizerských horách. Výsledkem jsou dnešní smrkové porosty mající sníženou odolnost proti nepříznivým vlivům. To se aktuálně mění díky projektům, které cílí na zvýšení stability lesních porostů.

Na jednom z nich se podílí Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, které se podařilo i díky příspěvkům dárců za posledních šest let vysázet v regionu 163 068 nových sazenic. Spojili síly s odborným lesním hospodářem Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Ten vytipoval vhodná místa k výsadbě. „Jedná se především o sazenice buků, dubů a jedlí. Díky tomu by měly vzniknout dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy,“ podotkl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Pestrý výběr dřevin by měl zredukovat i ty nepůvodní, jako je smrk pichlavý a kosodřevina. Také by se vyřešil problém s kůrovcem, v Libereckém kraji se meziročně v řádech stovek tisíc metrů krychlových výrazně zvýšilo množství napadeného a nezpracovaného kůrovcového dříví. „Do konce února musíme veškeré kůrovcové dříví zpracovat a během března připravit obranná opatření pro jarní rojení. V Libereckém kraji očekáváme eskalaci kalamity v příštím roce, oblast je absolutní prioritou,“ zdůraznil generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Novou výsadbu lze poznat snadno podle oplocenky, kterou budují kvůli přemnožení divoké zvěře. Jelikož nejde oplotit celý les, někdy se volí nátěr repelenty odpuzující zvířata. „V oplocené ploše dochází vedle výsadeb i k přirozené obnově lesa. Na jednom místě byly sázeny pouze jedle, ale napočítali jsme dalších třináct druhů, které se sem dostaly náletem a uchytily se. V okolí oplocenky oproti tomu neroste prakticky nic nového a když už, tak značně poškozené zvěří,“ doplnil Petrovský.

Nezaměřují se jen na obnovu lesů, ale také na schopnost krajiny udržet vodu prostřednictvím místních rašelinišť, které ohrožuje vysychání. K tomu slouží dřevěné přehrážky v dřívějších melioračních příkopech. Zapuštěná prkna zarůstají rašeliníkem a přispívají k proměně charakteru krajiny.  Se záchranou rašelinišť v Jizerských horách začal Jizersko-ještědský horský spolek už před více než deseti lety a za tu dobu vybudoval stovky dřevěných přehrážek, které dokážou zachytit vodu v místech, kam přirozeně patří. „Rašeliniště představují unikátní lokality, ke kterým se lidé v minulosti nechovali příliš ohleduplně. Napravujeme tyto chyby a vracíme jim jejich přirozenou funkci,“ přiblížil ředitel nadace.

Zájemci mohou podpořit projekt pomáhající Jizerským horám i zakoupením benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2021. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, která se letos konala už podesáté. V minulosti výtěžek z prodeje putoval například na záchranu záchranu rašeliniště na Nové Louce či vybudování rybího přechodu na Smědé. „Fotosoutěž se stala tradiční záležitostí a těší mě, že je o kalendář stále větší zájem. Jeho náklad se od počátku více jak zdvojnásobil a pro rok 2021 vydáváme 1 800 kusů z čehož je více jak jeden tisíc již prodaných. Věřím, že se i díky prodeji kalendářů podaří získat dostatek prostředků tak, aby mohl být celý projekt zdárně dokončen,“ řekl Petrovský. Benefiční kalendáře ve formátu A2 je možné objednávat za cenu 300 Kč prostřednictvím internetových stránek www.nadaceivanadejmala.cz případně emailem nebo telefonicky.

V loňském roce Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody přispěla na pomoc přírodě a krajině více než 1,5 milionem korun. Zaměřuje se především na výsadbu druhově i věkově rozmanitých lesních porostů a na projekty související se zadržováním vody v krajině. Nechybí podpora ekologické východy dětí a vzdělávací a osvětové aktivity.