Přehrážky ve starých odvodňovacích příkopech zadržují vodu v centrální části Jizerských hor, cenných rašeliništích. Desítky tisíc geneticky původních stromků jsou už v zemi a ochráněné před zvěří. Jizerské smrčiny jsou cennou lokalitou v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Realizace první zavodňovací linky v Kateřinkách. Na snímku Štefan Vaľo, specialista v oboru zemních prací.
V Jizerkách na staré cestě vzniknou tůně. V přírodě mají pomoci udržet vodu