Linky č. 2 a 3
V pracovní dny dojde k úpravě a posunu spojů v odpolední špičce tak, aby jezdili spoje linek č. 2 a 3 v úseku Viadukt – Fügnerova v prokladu mezi spoji linek č. 5 a 11 a byl zajištěn dostatečný čas na přestup mezi těmito linkami.

Linky č. 5 a 11
Večerní spoje s odjezdem ve 23:10 a 23:36 z Fügnerovy směr Vratislavice n. N. pojedou nově již ze zastávky Viadukt.

Linka č. 12
V pracovní dny budou nově přidány spoje s odjezdem v 7:24 z Broumovské (pojede přes zastávku Zelené Údolí) a v 7:40 ze Zeleného Údolí směr Pavlovice Letná. Spoj s odjezdem v 7:29 z Broumovské bude nově odjíždět až v 7:32 a nepojede přes zastávku Zelené Údolí. Spoj s odjezdem v 7:42 z Broumovské bude nově odjíždět v 7:43. Spoj s odjezdem ve 14:05 z Růžodolu I do Pavlovice křiž. bude nově odjíždět až ve 14:08.

Linky č. 13, 24 a 26
V pracovní dny budou upraveny odjezdy spojů v čase mezi 8:30 až 13:20, kdy spoje ve směru z Kateřinek, Krásné Studánky a Radčic budou nově odjíždět o několik minut později. V opačném směru z Doubí sídliště budou spoje s odjezdem v 8:00 do Krásné Studánky, 8:10 do Kateřinek a 8:20 do Radčic, upraveny na 8:01 do Krásné Studánky, 8:10 do Radčic a 8:20 do Kateřinek.

Linky č. 15 a 57Všechny posilové spoje linky č. 15 do Harcov kostel jezdící v době výuky na vysoké škole budou převedeny na linku č. 57, aby se jízdní řád linky č. 15 stal přehlednějším.

Linka č. 20
Spoj v pracovní dny s odjezdem v 7:25 z Pilínkova do Fügnerovy bude nově odjíždět až v 7:30. Tento spoj pojede nově ze zastávky Rochlice do zastávky Zelené Údolí, odkud bude pokračovat jako spoj linky č. 12 do Fügnerovy a Pavlovice Letná. Spoj nebude obsluhovat zastávky Mostecká, Čechova a Melantrichova.

Linka č. 25
Spoj v pracovní dny s odjezdem v 7:17 z Broumovské do Fügnerovy bude zrušen. Místo tohoto spoje je možné využít nový spoj linky č. 12 s odjezdem v 7:24 z Broumovské.

Linka č. 28
Spoj v pracovní dny s odjezdem v 9:03 z Radčic bude nově odjíždět již v 8:53.