Další komentovaná prohlídka se uskuteční 13. 11. a spojena bude se soutěží o monografii umělce.