V sobotu 29. listopadu v 17:00 hodin se pak uskuteční již popatnácté slavnostní nasvícení venkovního betlému v Kryštofově Údolí zobrazující výjev svaté rodiny od významného českého malíře Josefa Jíry.

Unikátní dřevěný betlém ukazuje celý příběh Ježíška a jeho zrození.

Jíra dílo ztvárnil formou triptychu. Levé křídlo Herodes a vraždění neviňátek, střed nejsvětější rodina ve chlévě a pravé křídlo útěk svaté rodiny do Egypta.