Do debaty se totiž vložil také Jiří Rutkovský ze sdružení Cyklisté Liberecka. Žádal zastupitele, aby se nezbavovali kousku travnaté plochy v Janově Dole u autobusové zastávky na ulici Kubelíkova před odbočkou na Husitskou, a aby tento malý pás, kde by mohla časem vzniknout cyklostezka, ponechali v majetku města.

Směna městského pozemku za pozemek podobného charakteru v Krásné Studánce byla stažena z jednání zastupitelů už v červnu. Nyní se vrátila zastupitelům na stůl znovu. Radniční koalici se ale nakonec nepodařilo směnu prosadit. Opozice se rázně postavila proti.

„Pane náměstku Šíre, to jste mne tedy velice zklamal. Před několika dny jste se na Dnu bez aut zajíkal slovy o podpoře cyklistů a cyklostezek, a teď hlasujete proti nim,“ zaburácel opoziční zastupitel Jiří Šolc ze sdružení SOS pro Liberec.

Pozemek je bezcenný

Jak dodal Jiří Šolc, směnou by město nic nezískalo, neboť pozemek v Krásné Studánce je naprosto bezcenný. „Vaše slova považuji za vydírání,“ bránil se náměstek primátora Milan Šír (ČSSD). „Je to věc názoru každého z nás, jak hlasuje,“ doplnil.

Malý travnatý pás u zastávky plní funkci izolační zeleně. Nelze na něm kvůli jeho malým rozměrům nic postavit. Pokud by zde vznikl kousek cyklostezky nebo přechod pro chodce, ulehčilo by to frekventované silnici. „Ani nevíme, k čemu tento pás trávy druhá strana potřebuje, proč o něj usiluje. Podle mého názoru bychom s tímto pozemkem neměli nic dělat do doby, než se dozvíme, co s ním bude,“ zdůraznil Jiří Šolc.