Pozemek, který teď Jindřichovice získají, vede od zdejšího nádraží, kde dnes vlaky končí, až k česko-polské hranici. „Pozemek je součástí cestní sítě, musíme umožnit přístup na pozemky soukromých vlastníků. Nyní je ve spolupráci s pozemkovým úřadem připraven projekt na položení svršku komunikace, která by sloužila jako alternativní cesta do osady Dětřichovec,“ popsal starosta Jindřichovic Pavel Novotný.

Kvůli tomu, jak dlouho převod pozemků probíhá, se ale bude muset projekt znovu aktualizovat. „Současně s tím se ale nabízí využití pro rekreační účely, ať už by šlo o in-line dráhu, nebo cyklostezku do sousedního Wolimierze,“ naznačil Novotný. Podle něj jde o logické řešení, neboť se obec profiluje jako místo šetrné turistiky, v blízkosti se také nachází třeba vyhledávaný singletrack.

Variant pro pozemky je ale ve hře ještě více. Například dolnoslezský maršálek Cezary Przybylski před časem vyjádřil zájem znovu obnovit mezinárodní železniční spojení, které zde skončilo po druhé světové válce. Pro Poláky je inspirací nedávno obnovená doprava na přechodu Harrachov/Jakuszyce, kam se vlaky v roce 2010 vrátily po 65 letech.

Tento záměr by si vyžádal novostavbu kolejí především na polské straně, v Čechách by pak koleje vedly právě po zmíněných pozemcích. „Zdá se mi to ale velmi, velmi nepravděpodobné. Ta investice by byla velká a efektivita pofidérní,“ uvedl starosta Novotný. Vlaky na trati z Frýdlantu do Jindřichovic vyjely poprvé v roce 1902 a jezdí tudy dodnes. Úsek z Jindřichovic do dnešního Polska byl zprovozněn v roce 1904, trať vedla přes obce Pobiedna, Wolimierz a Mirsk do obce Gryfów Śląski. Vlaky přes hranice dojezdily v roce 1945. Během provozu museli cestující kvůli rozdílné hmotnosti lokomotiv na jindřichovickém nádraží přestupovat.

Obec Jindřichovice pod Smrkem se konečně dočkala.Zdroj: Jindřichovice pod Smrkem

Nevyužívanou budovu nádraží už také vlastní obec, a to od minulého roku. „České dráhy rozhodly o demolici objektu. Protože budovu považujeme za součást historického dědictví obce, koupili jsme ji za zůstatkovou hodnotu,“ připomněl Novotný. Nádraží je zatím zakonzervované, obec zde do budoucna plánuje například zřízení bytů. „Budova je napojená na obecní čistírnu odpadních vod, takže se to využití nabízí,“ dodal Novotný. Vše je ale zatím ve stádiu plánů a úvah.