Lidl sází na třídění

Obchody Lidl se snaží co nejvíce zamezit plýtvání jídla. 
V minulém roce zavedly projekt systému objednávek založený na trvanlivosti jednotlivých produktů, který napomohl zbytečnému vyhazování potravin do popelnic. „Zboží z prodejen Lidl, určené k likvidaci, je vraceno na logistické sklady, kde se pečlivě třídí. Roztříděný odpad se dále nabízí zpracovatelům a využívá se například v bioplynových stanicích," sdělila Deníku mluvčí Lidlu Jitka Vrbová.

Omezit množství neprodaných potravin se snaží například i prodejna Billa, která spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR na nové zákonné formě, která by měla omezit plýtvání jídlem. „Díky optimalizaci objednávek a propracovanému systému zavážení prodejen zbožím eliminuje množství neprodaných potravin na minimum," informovala za společnost Billa Klára Horová.

Potravinové banky

Obchody Globus se aktivně zapojují do boje proti plýtvání jídlem, od roku 2011 spolupracují s Českou federací potravinových bank. Za tři roky věnovali bankám zboží za více než 3 miliony korun. „Pravidelně darujeme zdravotně nezávadné potraviny s krátkou dobou trvanlivosti. Nejčastěji se jedná o mléčné a masné výrobky. Stávající legislativa nám přikazuje povinnost podepisovat darovací smlouvu na každou položku z darovaných potravin, což pro zaměstnance v hypermarketech představuje velkou administrativní zátěž," upozorňuje na špatný zákon mluvčí Globusu Pavla Hobíková. Hypermarkety Globus se také v minulém roce zapojily do vůbec první Národní potravinové sbírky, kde se vybralo 66 tun potravin. Ty putovaly do dětských domovů, azylových domů či hospiců. Globus se potravinovou sbírkou snažil upozornit na na skutečnost, že darování potravin je v Česku pro firmy nevýhodné. Z darovaných potravin totiž musejí prodejci odvádět 15 % DPH. 
V řadě zemí EU jsou přitom darované potraviny u podobných případů od daně osvobozeny.

I když obchody bojují proti plýtvání jídlem, stále mnoho potravin, převážně ovoce, zeleniny a pečiva, končí na dně popelnic. Deník bude i nadále celou situaci kolem plýtvání jídla sledovat.

čtěte také reportáž redaktorů, kteří se vydali k popelnicím u supermarketů

Anketa: Co si myslíte o plýtvání potravinami v obchodech?

Renata Langová, 70 let, důchodkyně
Je škoda, když se vyhazuje jídlo. Supermarkety by měly dávat potraviny bezdomovcům, nebo alespoň nezamykat popelnice. To mi přijde opravdu otřesné. Sama se snažím jídlo nevyhazovat, občas koupím nějakou potravinu, která už není nejlepší a musím ji vyhodit.

Alena Kopřivová, 57 let, učitelka
Potraviny bych rozdala lidem, kteří jsou na tom finančně špatně. Myslím si, že kolikrát jsou vyhazované potraviny 
z obchodů kvalitní. Zaměstnancům bych dovolila, aby si mohli prošlé potraviny odkupovat. Plýtvání potravinami mi hodně vadí, občas se tomu ovšem neubráním.

Lenka Kadlecová, 45 let,vychovatelka
Nedávno jsem zjistila, že se 
v Liberci založila potravinová banka, která se snaží stahovat neprodejné zboží z obchodů a nabízí ho lidem, kteří to potřebují například azylovým domům. To se mi moc líbí. Jediný, kdo z toho nemá radost, jsou bezdomovci, kteří čekají u obchodů na potraviny.

L. Štymplová, T. Buňata, 47 let, 49 let, ekonomka, nezaměstnaný
Nemáme rádi plýtvání potravinami, ovšem někdy to také nedodržujeme. Každý potravinami plýtvá, neznám nikoho, kdo by potraviny nevyhazoval. Přijde mi dobré, když si bezdomovci mohou vzít potraviny z popelnic u obchoďáků. Určitě lepší, než když vybírají popelnice u baráků.

Bedřich Havlík, 83 let, důchodce
Je hanba, jak od supermarketů, tak i od státu, že jim neumožní kvůli patnácti procentní darovací dani jídlo někomu dát. Lidé musejí vybírat jídlo 
z popelnic, i když by mohli dostat nějaké lepší. Já žádné potraviny nevyhodím. Když mi náhodou zbude chléb, tak si ho zamrazím na příště.

Martin Bláha