I proto, že se nejednalo o jedinou stížnost na kvalitu jídel v menzách, se ředitel Kolejí a menz Zdeněk Kračmar rozhodl tento problém radikálně řešit. Ve stížnosti zaměstnance fakulty mechatroniky Zbyňka Koldovského, která přiměla vedení menz k jednání, se píše hned o několika zásadních nedostatcích.

„Výběr jídel většinou nedává mnoho možností. Důvodem může být kvalita surovin a zejména kvalita jejich zpracování, která je v mnoha případech špatná, někdy až otřesná. Celková úroveň jídel včetně jejich obsahu je velmi slabá. Jídla například neobsahují skoro žádnou zeleninu a množství masa bývá spíše symbolické,“ napsal v otevřeném dopise Zbyněk Koldovský.

Dále udal, že při studiích v Praze navštěvoval mnoho menz a ta liberecká je podle něj jednoznačně nejhorší. „Mnohokrát jsem tento problém probíral s lidmi, kteří menzu také pravidelně navštěvují. Mnoho z nich je také dlouhodobě nespokojených,“ uvedl v dopise Zbyněk Koldovský.

Jak už bylo řečeno, jeho otevřená stížnost nezůstala bez povšimnutí. „Byly přijaty kroky, které by měly směřovat ke zlepšení. Na všechny provozy byly instalovány knihy přání a stížností s tím, že na písemné připomínky budou neprodleně reagovat vedoucí jednotlivých provozů menz,“ uvedl ředitel Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kračmar.

Tím ale nová opatření nekončí. V případě nespokojenosti je teď možné ještě před požitím jídlo reklamovat u vedoucích jednotlivých provozů menz. „Pokud bude reklamace oprávněná, je možné jídlo vyměnit, a nebo dostat peníze zpět,“ konstatoval Zdeněk Kračmar.

U vhodných jídel je dále doplněno či zvednuto množství zeleninové oblohy a u kas jednotlivých provozů je možné v rámci doplňkového prodeje zakoupit ovoce. Na vyžádání si pak strávníci mohou nechat jídlo namísto šťáv omastit máslem.

Otázkou stále zůstává vyřešení nízké gramáže masa, která činí aktuálně 70 gramů v syrovém stavu a 40 g po uvaření. Zvýšení gramáže na 100 gramů v syrovém stavu by si totiž vyžádalo zvýšení ceny jídel o 3 až 5 korun, proto v současné době o této otázce diskutují strávníci formou ankety na kolejním fóru. „Do diskuze se zapojilo zatím 320 strávníků, z nich se pro tuto možnost vyslovilo 242, zbytek zaškrtnul odpověď ne. Diskuzi a všechny ostatní konkrétní připomínky koncem ledna vyhodnotíme a budeme je řešit,“ sdělil Zdeněk Kračmar.

Co se týče knih přání a stížností, ty zatím strávníci překvapivě nevyužívají, což překvapilo i vedení Kolejí a menz, které po rozsáhlé diskuzi pod články na univerzitním serveru T-UNI očekávalo přesný opak. Dosud se v knihách objevila jediná připomínka, a to ještě spíše úsměvná. „Jde o připomínku, že prodáváme k jídlu rohlíky s pohankou a že jednomu našemu strávníkovi lezou zrníčka do zubů a že by potřeboval párátka. Když pak zjistil, že párátka jsou běžně k dispozici, svoji stížnost zrušil,“ řekla vedoucí menzy TUL Dana Špačková. „Jsme ochotni jednat s každým, kdo přijde s konkrétní připomínkou. Skutečně se snažíme vyjít našim strávníkům vstříc,“ dodala.

Univerzitní menzy navštěvuje průměrně několik desítek tisíc lidí měsíčně. Jsou mezi nimi studenti a zaměstnanci TUL, ale i veřejnost.