Skiareál Ještěd plánuje ve spolupráci se skupinou Orlen a dobrovolníky z řad veřejnosti vysadit během víkendu 23. a 24. září celkem 2 260 sazenic jedle, buku, javoru či smrku dle doporučení odborníků jako základ nových a zdravých porostů rozmanitého lesa. Nebude chybět ani doprovodný program nebo odměna pro všechny účastníky.

Skiareál se na základě memoranda JEŠTĚDÉLE, které společnost TMR Ještěd uzavřela před modernizací lyžařského střediska společně se Statutárním městem Liberec a Městskými lesy Liberec, zavázal vrátit dvacet hektarů nového lesa jako náhradu za vybudování sjezdovky Nová Skalka před třemi lety.

„Je to jeden z našich důležitých závazků ve vztahu k městu Liberec, jeho obyvatelům a ekologickým sdružením. Už při realizaci sjezdovky Nová Skalka jsme zmenšili záběr svahu, snížili plánovanou intenzitu nového osvětlení, zachovali jsme vzácné prameniště v dolní části Slalomáku, zabezpečili jsme zadržování vody v krajině novým systémem svodnic a vsakovacích jam, podpořili jsme vznik nových lokálních biotopů,“ sdělil předseda představenstva Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.

Muzejní památník Armády České republiky vznikl v Technickém muzeu v Liberci.
Obrněné transportéry vyrazily na svou poslední cestu. Do Technického muzea

Letošní projekt zalesňování bude pokračovat i v následujících letech, kdy dojde k další výsadbě nových lesů na Liberecku. „Chceme být příkladem toho, že provoz lyžařského střediska a jeho dlouhodobý rozvoj lze dělat s maximálním respektem k ochraně životního prostředí,“ dodal.

Před zahájením samotné výsadby dostanou všichni účastníci instrukce od pracovníků Městských lesů Liberec. Vytyčí jim konkrétní část k zalesnění, podají krátkou instruktáž a předvedou názornou ukázku správné výsadby stromků. Ochranné pomůcky a pracovní nářadí budou pro všechny účastníky k dispozici na místě.

Aktivní účastníci se mohou rovněž těšit na odměnu v podobě jednodenního skipasu v lyžařské sezóně 2023/2024, obdrží certifikát a mohou se zúčastnit komentované prohlídky skokanských můstků. Kompletní informace jsou umístěny na webu www.sazimejested.cz, kde se může veřejnost i registrovat mezi účastníky akce.