Dlouhodobý plán na vybudování sjezdovky Nová Skalka provozovatele skiareálu, společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), počítá s vykácením více než 6 hektarů porostu. S tím nesouhlasí organizace Čmelák, která tvrdí, že zdravé lesy jsou potřeba více než sjezdovky. Otevřený dopis zaslal vedení společnosti také spolek Rodiče za klima Liberec. Jeho členové dokonce žádají, aby firma od budování nové sjezdovky úplně ustoupila.

Hrozí odchodem

Provozovatel areálu na Ještědu pohrozil, že pokud nebude moci středisko rozvinout a zmodernizovat, z Liberce odejde. „Jestli se to někomu líbí, nebo ne, Nová Skalka je bodem zlomu pro budoucnost celého skiareálu. Pokud nezačneme s její výstavbou letos na podzim, z Ještědu odcházíme. V současném stavu jej jednoduše nelze smysluplně provozovat,“ řekl Deníku ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš. „Nová sjezdovka měla být úplnou samozřejmostí a jistotou, neboť je už několik let v územním plánu a nic nemělo bránit její realizaci,“ dodal.

Chtějí náhradní les

Stavbu nové, 1,5 kilometru dlouhé osvětlené sjezdovky v květnu letošního roku posvětil krajský úřad, který vydal kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA). V současné době probíhá stavební řízení a běží zákonem stanovené lhůty před vydáním stavebního povolení. I přesto Čmelák vyzval investora, aby od kácení ustoupil nebo vysázel minimálně 2x tolik nového lesa jinde a kompenzoval tak tento negativní zásah do přírody.

Lyžařský areál Ještěd na snímku z 5. ledna 2017
Do příští sezony by měla na Ještědu vzniknout sjezdová trať Nová Skalka

„Chceme po firmě TMR, aby svůj zásah do přírody kompenzovala vysazením náhradního lesa. Za každý hektar sjezdovky dva hektary nového smíšeného lesa. To nám přijde jako férový požadavek,“ navrhl zakladatel Čmeláka a liberecký zastupitel Jan Korytář. Zároveň dodal, že pokud by měl být les kvůli nové sjezdovce vykácen bez náhrady, jsou ve Čmeláku připraveni kácení lesa na Ještědu „fyzicky zablokovat“.

Podle Korytáře už proběhlo první jednání mezi Čmelákem a TMR. „Dohodli jsme se, že se znovu sejdeme a představíme návrh, na kterém teď pracujeme. Zatím to vypadá, že je TMR ochotná jednat o kompenzacích za vykácený les,“ nastínil zastupitel.

Kritika kvůli kácení provází TMR od počátku, kdy představila plán na rozvoj areálu. Společnost původně plánovala jako kompenzaci zalesnit území na ploše 1,5 hektaru. To se ale na nátlak úřadů a aktivistů nakonec změnilo a firma slíbila poměr odlesněné a zalesněné plochy vyrovnat. Nad rámec toho firma TMR nabídla liberecké radnici, že pomůže se zalesněním dalších 20 hektarů na území města. To zopakoval po jednání se Čmelákem i Hanuš.

Ještěd v Jizerských horách - Ilustrační foto
Liberec promine provozovateli ještědského areálu část nájmu

„Na základě přísných podmínek odborníků v rámci EIA jsme přijali řadu ústupků a projekt nové sjezdovky postupně upravili tak, aby byl co nejohleduplnější k životnímu prostředí. Nejenže jsme zmenšili rozsah zásahů do převážně smrkové monokultury, kterou na sjezdovce nahradí luční porost, ale navíc v rámci kompenzačních opatření zalesníme část nevyužívaných sjezdovek a úplně jsme ze záměru vypustili další plochy důležité pro zachování mokřadních biotopů,“ vysvětlil ředitel skiareálu a dodal, že je připraven jednat i o dalších případných smysluplných opatřeních, které mohou ještě více kompenzovat realizaci Nové Skalky. „Včetně našeho příslibu na zalesnění 20 hektarů v sportovním areálu Vesec, což souvisí s naší komplexní iniciativou přeměnit Ještěd na ekologické lyžařské středisko,“ uvedl Hanuš.

Kácení kvůli většímu komfortu pro lyžaře se nezdá ani Anně Kšírové z libereckého spolku Rodiče za klima. „Z dostupných dat vyplývá, že provoz sjezdovky je značně nejistý. Nasvědčuje tomu klimatický vývoj posledních let, kdy často vidíme nedostatečné srážkové úhrny. Další problém jsou rostoucí teploty v zimním období, které často neumožňují umělé zasněžování,“ vysvětlila důvody, které ji vedly k zaslání dopisu provozovateli skiareálu na Ještědu. „Pro občana vyvstává otázka, proč kácet a budovat sjezdové tratě, které podle dosavadního klimatického vývoje budou v provozu jen minimálně a nejspíš jen krátce. Pravděpodobnost tohoto scénáře je relativně vysoká,“ doplnila.