„Případný prodej by byl pochopitelně dojednán tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb, které obsluhujeme z vysílače Ještěd, zejména zajištění kontinuity pozemního televizního a rozhlasového vysílání a provozu síťových prvků, včetně radioreleových spojů, záložních zdrojů a nezbytnosti případných záložních řešení, a to v případě prodeje i rekonstrukce,“ sdělil Mastník.

Současný majitel Ještědu nemůže požádat o dotace

Kraj odsouhlasil záměr koupě už v roce 2008, nikdy k ní ale nedošlo. Současný majitel objektu České Radiokomunikace provádí základní údržbu a z větších investic lze jmenovat například opravu pláště budovy. Kvůli vlastnické struktuře ovšem nemůže požádat o podporu z evropských či jiných finančních zdrojů.

„Ještěd je nejen národní kulturní památkou, ale také jedinou stavbou v republice ve stylu high-tech, která obdržela Cenu Augusta Perreta. Nejdůležitějším ale je, že pro občany v regionu i v celé České republice je dominantou a hlavním symbolem našeho kraje,“ řekl hejtman Martin Půta.

Memorandem obě strany potvrdily snahu hledat a nalézt postupy a řešení při jednáních o vhodných podmínkách pro budoucí prodej Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd Libereckému kraji a pro jeho obnovu a rekonstrukci v souladu s cíli památkové péče a při respektování práv zúčastněných a dotčených stran.

„Jsme přesvědčeni, že pokud by měl objekt přejít do jiných rukou, tak jedině takových, kde se mu dostane nejlepší péče důstojné jeho významu,“ zdůraznil Mastník s tím, že uzavřeli s Libereckým krajem exkluzivitu. V minulosti byly náklady na rekonstrukci odhadem vyčísleny na 500 milionů korun.

Koupi Ještědu by mělo schválit až nové zastupitelstvo

Podle Půty by mělo záměr koupi hotelu a vysílače projednat a schválit až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních krajských voleb. „Tímto jsme mu připravili pevnou půdu a naznačili možnost způsobu financování,“ doplnil hejtman. Liberecký kraj dlouhodobě o Ještěd usiluje. Nejen z důvodu postupné rekonstrukce, ale také kvůli možnosti zápisu na seznam památek UNESCO.

Se stavbou na vrcholu Ještědu je od roku 2012 úzce spjat zapsaný spolek Ještěd 73, který sdružuje právě České Radiokomunikace, Liberecký kraj a provozovatele Hotelu Ještěd. Cílem spolku je vrátit Ještědu jeho původní slávu s důrazem na citlivé zachování původních na míru dělaných interiérových a uměleckých prvků. Spolek 73 oslovil před sedmi vybrané architekty s cílem zpracovat studii obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd.

Vítězný návrh, ke kterému vydal Liberecký kraj v roce 2020 kladné závazné stanovisko, je autorským dílem ARN Studia z Hradce Králové pod vedením Jiřího a Michala Krejčíkových. „Vše, na co se zde podíváte, projde menší či větší obnovou. Po těch padesáti letech na vrcholu hory a intenzivním využíváním utrpěl Ještěd značnou degradaci. Úpravy se dotknou interiéru a exteriéru. Párkrát jsme to přirovnávali k obnově historického automobilu, tedy rozebrat, obnovit a znovu složit,“ podotkl Michal Krejčík s tím, že se nebude jednat o absolutní repliku, ale o rekonstrukci, kde určité části budou v lepších parametrech. „Vizuálně to bude ale nerozeznatelné,“ upřesnil.

Během případné rekonstrukce se počítá i se zajištěním bezbariérovosti objektu, tu by zajistil nový přístup přímo z parkoviště a nově instalovaný výtah ve střední věži. Dále by mělo dojít k zasklení vyhlídkového ochozu. „Stavební sezóna je limitována počasím i provozem. Od začátku jsme počítali, že rekonstrukce zabere minimálně tři roky. Určitě v určitou chvíli bude muset být Ještěd zavřený,“ doplnil.

„Myslím si, že to je naprosto správná cesta. Myšlenka už tu je dlouhodobě, nyní se ji daří koncepčně pojmout. Důležité je, že objekt nebude chátrat a nadále bude sloužit lidem, jak bylo původně zamýšleno,“ okomentoval uzavření memoranda vnuk Karla Hubáčka Petr Hubáček.

Horský hotel a vysílač Ještěd slouží veřejnosti od 9. července 1973. Jeho autor architekt Karel Hubáček získal za projekt v roce 1969 mezinárodní Perretovu cenu. Stříbrný hyperboloid s výškou 93 metry v sobě jedinečným způsobem spojuje vysílač, hotel i restauraci s unikátním výhledem do širokého okolí. Objekt je památkově chráněn. V květnu roku 2007 byl podán návrh na zařazení horského hotelu a vysílače na seznam světového dědictví UNESCO. „Stavba je také zapsána na Indikativní seznam Světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví podporovatelné z Integrovaného regionálního operačního programu, což kraji nabízí jako možný způsob financování,“ uzavřel Půta.

Mohlo by vás zajímat: Nahlédněte do domu Karla Hubáčka. Otevřený bude jenom přes léto

Ředitel Severočeského muzea v Liberci představuje virtuální prohlídku domu Karla Hubáčka. | Video: Jiří Louda