Kus nelehkého života a určitě minimálně desítky lidí zbavených závislosti na návykové látce. Taková je bilance 13 let Terapeutické komunity Advaita v Nové Vsi u Chrastavy. Třináctiny komunity připomněli její pracovníci na konci minulého týdne Dnem otevřených dveří. Přišli sem především odborníci z profesí, které mají také co do činění s narkomany – lékaři, zubaři, lidé z doléčovacího centra v Děčíně a občanských sdružení, které také pomáhají všem, kteří se rozhodli s drogou skoncovat.

Narkomani rok od roku stárnou

Terapeutická komunita zahájila svou činnost 4. června 1997, a od té doby Novou Vsí prošlo více než 270 lidí, a to z celé České republiky. „Je to zajímavé, ale věkový průměr klientů se rok od roku zvyšuje. Zatímco před pár lety byl 24 let, letos je to 26 let. Proměňuje se také závislost, z níž se lidé léčí. Když jsme začínali, převažovali u nás uživatelé heroinu, nyní je to pervitin,“ prozradila vedoucí terapeutické komunity Irena Habrová.

Toluen v komunitě skoro neznají

Jak doplnila Irena Habrová, v Nové Vsi se takřka vůbec neobjevují ti, co holdovali toluenu. Mezi klienty mají velkou převahu muži nad ženami. Ženy zde tvoří asi třetinu všech klientů.
„Nedávno jsme si dělali vlastní průzkum úspěšnosti. Z osmatřiceti našich bývalých klientů téměř všichni pracují a chválí si život bez drog. Jen čtyři lidé z této skupiny do závislosti spadli znovu,“ podotkla ředitelka Irena Habrová.

U dlouholetých uživatelů drog patří k jejich životnímu stylu také trestná činnost, protože peníze, které si vydělají, pokud vůbec chodí do práce, jim na drogy nestačí. Narůstají i jejich dluhy. Proto je součástí programu v komunitě také poradna, v níž se klienti dozvídají, jak své dluhy a další problémy řešit.

„Pokud páchají trestnou činnost, pak proto, aby si mohli obstarat drogu. Jestliže je ovšem z jejich závislosti vyléčíme, ke krádežím a drobné kriminalitě se už nevracejí,“ vysvětlil ředitel sdružení Advaita David Adameček.

V komunitě v Nové Vsi se může najednou léčit až patnáct klientů. Průměrně se sem hlásí kolem čtyřiceti lidí ročně, někteří si to rozmyslí, a jiní z komunity odejdou předčasně jen třeba proto, že jim víc vyhovuje ambulantní léčba. Obvykle předtím, než se do Nové Vsi dostanou, mají za sebou krátkodobou detoxikaci nebo delší léčbu v psychiatrické léčebně. „Potřebovali bychom lepší domácí práci, kterou musejí klienti dokončit v daném termínu a která je víc vidět, a víc se podobá skutečné práci,“ řekla Irena Habrová.