Plán města Liberec vyřešit nedostatek parkovacích míst v Pavlovicích a v okolí Hokejky narazil na odpor části zdejších obyvatel. Zejména ti z Nových Pavlovic protestovali proti tomu, aby se jejich čtvrť proměnila ve změť jednosměrek s lesem dopravních značek. Se svým protestem uspěli a město nechává zpracovat nový návrh, jak nedostatek parkovacích míst vyřešit.

Deník na vaší straněZdroj: DeníkV okolí Vrchlického ulice měla vzniknout síť jednosměrek a zákazů vjezdu. Mezi obyvateli Nových Pavlovic to vyvolalo povyk. Sepsali petici, která má přes 300 podpisů.

„Úprava má řešit parkování v oblasti, která je od lokality, kde má dojít ke změnám značení, vzdálena přes 500 metrů. Celá tato oblast je sídlištěm rodinných domů. Většina z místních má parkování na pozemku, případně v garážích. Je zde minimální nehodovost. Nejsou tu žádné problémy s parkováním, které má navržená úprava řešit,“ popsal v souvislosti s protestem jeden ze zdejších obyvatel Jiří Kolář.

Těchto ulic ve Starých Pavlovicích se dotknou dopravní změny. Provoz se tady zjednosměrní, do některých bude zakázané odbočení nebo zákaz vjezdu.
Staré Pavlovice čeká dopravní převrat. Nedotkne se i vaší ulice? Podívejte se

Místní se proti záměru postavili i proto, že hrozilo zvýšení dopravní zátěže v celé obytné zóně, hlavně v ulicích Jiráskova, Na Cvičišti, Schillerova, Na Pískovně, Sokolovská, Vrchlického a Borový Vrch. Upozornili také na riziko, že si řidiči budou různě zkracovat cestu, nebudou respektovat zákazy a zvýší se nehodovost. Lidé si navíc najedou, než ulicemi prokličkují, a utratí tak víc peněz za benzín nebo naftu.

„O plánu řešit tímto způsobem parkování jsme se dozvěděli asi před rokem, ale nikdo to s námi neprobíral, neptal se nás. Přitom se změny dotknou hlavně nás a našich životů, protože my tady bydlíme,“ konstatovala další ze signatářek petice Zuzana Kosáková.

Chystá se nový návrh

Městu se nakonec sešlo přes 38 návrhů, námitek a podnětů od obyvatel lokality Hlávkova – Vrchlického, kde se měla úprava značení a dopravního režimu provést. „Rozhodli jsme se všechny podněty, připomínky a návrhy postoupit projektantům k posouzení a případnému zapracování. Současný návrh již dále nebude projednáván, upravený návrh necháme posoudit ještě jednoho projektanta s oprávněním a teprve následně jej představíme radním, výboru zastupitelstva a projednáme s veřejností,“ řekl náměstek libereckého primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Místní jsou rádi, že město jejich nesouhlas přijalo a bude se snažit najít jiné řešení. „Uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Teď budou volby, vymění se lidi ve vedení. Než se všechno usadí, očekávám, že dřív než za rok se s novým nápadem nikdo nevytasí. A možná to taky celé nakonec usne,“ poznamenal jeden z místních obyvatel Petr.

Těchto ulic ve Starých Pavlovicích se dotknou dopravní změny. Provoz se tady zjednosměrní, do některých bude zakázané odbočení nebo zákaz vjezdu.
Samé jednosměrky. Pavlovice čeká dopravní převrat, místní se bouří

Problém s parkováním v Pavlovicích, zejména v částech s paneláky, je dlouhodobý. Domy byly stavěny v době, kdy lidé ještě neměli tolik aut. Město alespoň u Hokejky nechalo postavit novou parkovací plochu.

„Stavební povolení na parkoviště za Hokejkou nabylo právní moci a stavební firma ho konečně dokončí. To vše by mělo proběhnout co nejdříve, aby mohli místní obyvatelé jeho kapacitu naplno legálně využívat,“ dodal radní Liberce Petr Židek. I nadále město hledá způsoby, jak na jednom z největších sídlišť v Liberci zvýšit počet parkovacích míst.