Důvodem přesunu nejsou prý žádné spory mezi oběma odbory, ale fakt, že Korytář v roce 2016 tuto problematiku postupně převzal a aktuálně vede s teplárnou za město Liberec příslušná jednání. Řídí také odbor ekonomiky, který bude příslušnou agendu zajišťovat.

„Jednání s Teplárnou Liberec vstupují nyní do klíčové fáze. Druhý akcionář, firma MVV Energie, se ale bohužel stále dostatečně nezorientoval v nové situaci. Doba, kdy zástupci města v představenstvu schvalovali vše, co jim vedení teplárny předložilo, totiž skončila. A s tím i doba, kdy si druhý akcionář v Liberci realizoval nadstandardní zisky z provozu teplárny a Termiza," uvedl Korytář.

Město je nadále připraveno spolupracovat na projektu Green net, ale jen pokud to bude pro Liberec a jeho obyvatele výhodné. Hlavním přínosem Green netu má být výměna starých parovodů za nové horkovody, a tím i snížení enormních ztrát tepla na jeho přenosu z teplárny ke spotřebitelům.

VALNÁ HROMADA

Na dnešní valné hromadě teplárny tak chce Korytář požádat o detailní informace o smlouvách mezi teplárnou a společnostmi ze skupiny MVV, neboť zde podle radnice existuje podezření, že ceny, které jsou teplárně za různé služby účtované, nejsou adekvátní. Město proto i nadále odmítá vložit do teplárny svůj majetek, k čemuž se zavázalo ve smlouvě zaručující odběratelům snížení ceny tepla na následujících 5 let. Teplárna teď zvažuje proti městu žalobu. „Předžalobní výzva je mimořádným a vynuceným krokem, jak se domoci splnění závazků města plynoucích z Dohody o společném postupu," řekl mluvčí teplárny Lukáš Jankovský. O tom, zda bude spor zažehnán nebo ne, budeme informovat.