Oprava to bude složitá, protože silnice je úzká a jde o jedinou spojnici. Právě část silnice od obce k silnici I/10 je plná obtížně přehlédnutelných zatáček. „V užších úsecích stavbaři rozšíří vozovku zhruba o jeden metr tak, aby komunikace měla normovou šířku. Ve vybraných místech vzniknou výhybny pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter.

Součástí rekonstrukce bude i úprava autobusových zastávek, odvodnění vozovky, dopravní značení, oprava propustků a sanace ujíždějícího svahu. Vzhledem k náročnosti celé rekonstrukce začnou stavební práce hned v dubnu.