Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj od roku 2018. Za všechny uplynulé ročníky se do ní přihlásilo 149 knih, které se svým obsahem a významem týkají regionu, jeho občanů, historie, uměleckých děl či tradic. Jedinečnou sbírku knih, která se bude každým rokem rozrůstat, se rozhodl Liberecký kraj zpřístupnit široké veřejnosti. Kompletní soubor aktuálně převzala do svého fondu liberecká knihovna, která je tradičním partnerem soutěže.

Knihy jsou již dohledatelné v katalogu knihovny a je možné si je vypůjčit, tak jak jsou čtenáři zvyklí. Publikace jsou navíc označeny nálepkou s textem Kniha nominovaná do soutěže Kniha roku Libereckého kraje. V prostorách Studijní knihovny je dále umístěna výstavka, která postupně představí všechny nominované a oceněné publikace v jednotlivých ročnících. „Jedním z důležitých úkolů krajské knihovny je uchovávat, zpřístupňovat a popularizovat knihy vydané na území kraje. O to se intenzivně snažíme a regionální literaturu aktivně nabízíme našim čtenářům a návštěvníkům. Zapojení do soutěže Kniha roku Libereckého kraje a zpřístupnění nominovaných a oceněných knih považujeme za logické vyústění spolupráce v rámci této soutěže,“ vysvětluje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Na webových stránkách knihovny www.kvkli.cz je již nyní v sekci Regionální historie a literatura vytvořena samostatná stránka věnovaná soutěži Kniha roku LK. Tady čtenáři naleznou seznam všech titulů, které se soutěže zúčastnily, rozdělený do jednotlivých kategorií.

Mirai.
Hrady CZ lákají na Kabát, Kryštof či Mirai. Festival opět zavítá i pod Bezděz

Aktuálně běží šestý ročník knižní soutěže. Jejím hlavním cílem je podpora autorů a nakladatelů k vydávání a šíření regionální literatury a její propagace. Nakladatelé mohou knihy vydané v roce 2022 přihlašovat do soutěže do konce letošního února. Přihlášené publikace se hodnotí v šesti kategoriích: beletrie a poezie, odborná a populárně naučná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice, umělecká, resp. výtvarná monografie a kniha o obci. Udělována je také Zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury. Veřejnost má možnost účastnit se hlasování o zvláštní Cenu čtenářů, která probíhá na sociálních sítích.

„Každý rok předáme několik desítek knih ze soutěže Krajské vědecké knihovně. Nakladatelé mají sice povinnost poskytnout výtisk vydané knihy příslušné knihovně, ale myslím, že propagace regionálních titulů je důležitá a pro čtenáře a milovníky regionální literatury bude zajímavé udělat si představu o tom, co všechno o našem kraji vychází,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.