Snaha Libereckého kraje posílit všeobecné vzdělávání a zlepšit kvalitu výuky za využití nových technologií vede k organizačním úpravám sítě středních škol zřizovaných krajem. Změna se dotkla Střední průmyslové školy textilní v Liberci, jejíž sloučení se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou schválili v úterý 30. května krajští zastupitelé.

Pro se jich vyslovilo 28, proti 7 a jeden se zdržel. „Díky sdílení materiálního a technického vybavení se zlepší podmínky pro vzdělávaní studentů,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

Proti sloučení vystoupili studenti, pedagogové i část veřejnosti. Vznikla i on-line petice, která získala přes 2 500 podpisů. Se změnou nesouhlasí ani současná ředitelka liberecké textilky Jana Kočí, která školu vede pátým rokem. „Byl to pro mě šok. Ani jednou jsem nezaznamenala, že by se škola ubírala směrem, který není v souladu se záměrem zřizovatele. Sloučení pro mě znamená faktický zánik textilky,“ netajila rozčarování Kočí.

Jana Kočí, současná ředitelka Střední průmyslové školy textilní v Liberci.
Liberecká textilka je unikát, sloučením zanikne tradice, varuje ředitelka školy

Myslí si, že to povede k zániku textilní tradice v celé České republice. „Na Střední průmyslovou školu textilní v Liberci, jedinou v celé republice, je nutné pohlížet z mnohem širšího hlediska a naopak využít existence školy coby unikátu, který jiný kraj nemá,“ doplnila.

Sloučená škola ponese název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec. Ředitelem zůstane Jaroslav Semerád, podle nového schématu se bude vyučovat od školního roku 2024/2025. Kraj tak reaguje na výrazný zájem žáků o obory s vyšším podílem všeobecného zaměření a vývojem prochází také textilní obory, orientují se do oblasti průmyslu či zdravotnictví.

Obory textilnictví a oděvnictví zůstanou zachovány a nově se otevře obor technické lyceum se specializací na 3D technologie, webové aplikace a multimédia s cílovou kapacitou až 240 žáků. „Ve Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci je kvalitně vybavené Centrum odborného vzdělávání, jež budou moci žáci nejen technického lycea, ale i textilních oborů využívat. Obor technické lyceum bude čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Obecně chceme jít cestou posilování všeobecného vzdělávání,“ nastínil plány hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Protest studentů proti plánu Libereckého kraje posílit všeobecné vzdělávání na středních školách a kapacitu technického lycea, který se dotkne i liberecké textilky.
Kraj plánuje sloučení textilky s průmkou. Studenti jsou proti, vznikla i petice

Studenti textilnictví a oděvnictví zůstanou v současné budově textilní školy v Tyršově ulici, kde se otevře i technické lyceum. Žáci textilní školy dokončí studium v oboru vzdělání, do kterého byli přijati ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Liberci. „Letos skokově narostl počet žáků, to se ale projevuje v celém středním školství, neboť do prvních ročníků vstupují silnější ročníky. Tento stav nezpůsobil náhlý zájem o obory textilní výroba a oděvnictví, jde o důsledek spojený s demografickým vývojem,“ informoval Čeřovský.

O osud textilních obou oborů projevila starost Kočí. Obor oděvnictví je na textilní průmyslovce převážně technicky zaměřený, určitá část kreativity je ale nedílnou součástí vzdělávání. Studenti oboru musí znát historii odívání i kultury obecně. Z těchto znalostí následně s podporou výuky figurální kresby, estetiky a stylingu tvoří návrhy oděvů i oděvních doplňků. „Zde jistá část kreativní tvorby končí. Nastupuje část technická, příprava výroby, technické dokumentace, konstrukce střihů, technologie výroby, seznam strojů a zařízení pro výrobu a samotná realizace výrobku. Každý student a každá studentka musí ovládat všechny stroje a zařízení, které slouží k výrobě oděvu, a zároveň musí prakticky zvládnout výrobek zhotovit,“ řekla ředitelka školy.

Během úterního zastupitelstva vystoupili i zástupci občanské iniciativy Zachraňme Střední průmyslovou školu textilní v Liberci, kteří považují sloučení za faktickou likvidaci školy. „Je unáhlený závěr považovat textil za mrtvý obor,“ podotkl Petr Slavíček.

Majáles v Liberci.
FOTO: Dusilová, Knechtová či Garand. Majáles nabídl hvězdné osazenstvo

Proti sloučení obou škol vystoupilo opoziční hnutí ANO, jehož členové tento návrh nepodpořili. Krajská zastupitelka a českolipská starostka Jitka Volfová považuje tento krok za začátek konce střední školy se 170letou tradicí. Kritizovala nedostatečné vysvětlení kraje a rychlost, se kterou se sloučení odehrává. Textilka se v době, kdy kraj bojuje s nedostatkem míst na středních školách, stala snadným terčem kvůli svému specifickému zaměření. Ale právě to z ní dělá unikát, který bychom měli chránit,“ zdůraznila Volfová.

Podle krajských zastupitelů za hnutí ANO ještě na podzim nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo v případě liberecké textilní školy dojít k nějakým změnám. „Ukazuje se, že textilní průmysl má v našem kraji nejen Liebiegovu minulost, ale také budoucnost. Roste i počet zájemců o vzdělání v textilních oborech. Proto nerozumím tomu, proč se kraj rozhodl v případě textilní průmyslovky k tak zásadní změně,“ doplnila krajská zastupitelka a liberecká radní za hnutí ANO Šárka Prachařová.

S předpokladem zachování stejného počtu tříd po sloučení obou škol zůstane limit úvazků pedagogů stejný. Ubude jedno ředitelství, a to na liberecké textilní škole. Ředitel nově vzniklé instituce si bude moci stanovit svého zástupce. Představitelé Libereckého kraje plánují na 6. června setkání s pedagogy současné textilní školy.