Kromě velkých kusů odpadů, jako je například nábytek, se tak budou moci lidé zbavit i odpadu z údržby zeleně a připraven bude také svoz nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů. V rámci svozu posledně jmenovaného byly stanoveny čtyři trasy s několika zastávkami, kde bude obsluha svozového vozidla odebírat spotřebiče typu: praček, myček, sušiček, mikrovlnných trub, televizorů, monitorů a další. Více informací o rozmístění kontejnerů i trasách svozu naleznou zájemci na mapovém serveru Marushka.