Cílem tábora je umožnit dětem aktivně strávit prázdniny mimo kyberprostor, najít si nové kamarády a také se naučit základní prvky sebeobrany.

„Společně si osvojíme spoustu praktických dovedností a gryfů, jak zvládnout ošemetné situace na ulici i ve škole či jak se bránit šikaně," upřesňuje hlavní vedoucí tábora Martin Rethy.

Děti se také mohou těšit na návštěvu u hasičů či základy první pomoci pod vedením zkušených lektorů z Českého červeného kříže. „Kromě sportování a výuky sebeobrany jsme pro děti připravili i bezpočet her v přírodě a v tělocvičně, výlet na sněžnicích, návštěvu iQparku a nejrůznější tvořivé aktivity," doplňuje Martin Rethy.

Liberecký Gryf je sportovní spolek zaměřený na karate, sebeobranu a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Oddíl má 80 členů a trenéry jsou bývalí členové oddílu Slavia TU Liberec: Tereza Matějková, Martin Rethy, František Dittrich a také českolipský Jan Drobeček. Od září trénuje v tělocvičně ZŠ Na Perštýně.