„Příkop je jen nedbale zajištěný páskami. A posledních čtrnáct dní je většinou opuštěný. Jen tu a tam se zde objeví dělníci, ti výkop ještě zvětší a odejdou,“ uvedl muž staršího věku, který bydlí v ulici Oldřichova.

Jak vysvětlila Marie Hanušová z odboru dopravy magistrátu města, na křižovatce ulic Oldřichova a Slavíčkova došlo k havárii na plynovém potrubí. „Řemeslníci musejí potrubí obnažit, aby našli místo, kudy plyn utíká,“ vysvětlila Marie Hanušová.

Příští týden výkop dělníci zahážou

Plynové potrubí opravuje pro plynárnu liberecká firma Progres. Jak vysvětlil revizní technik společnosti Jiří Kouřil, úniků našli na potrubí řemeslníci víc, a proto je silnice rozkopaná tak dlouho. Navíc je vedení plynu už sešlé věkem.

„Musíme vyměnit asi 50 metrů potrubí. Mělo by se tak stát 13. a 14. října, a potom postupně výkop zahážeme. Zaházení bude trvat tak 2 až 3 dny,“ řekl Jiří Kouřil. „Není to jednoduchá práce, protože potrubí je v horším stavu a když jsme objevili první únik plynu, objevil se hned potom druhý, a pak třetí. Úniků tam bylo víc,“ dodal.

Jak doplnil revizní technik firmy Progres Jiří Kouřil, asfalt by měla na silnici položit jiná firma, a proto se nedá dopředu přesně určit, kdy bude křižovatka průjezdná jako před havárií plynu. „Předpokládáme, že kolem 20. října bude ulice průjezdná,“ podotkl revizní technik.

Rozkopaná ulice leží v méně rušné části města, jen s řídkým automobilovým provozem. Zajíždějí sem hlavně lidé, kteří tu bydlí.