Liberec - V rámci Týdne rané péče zde totiž Středisko rané péče SPRP Liberec ve spolupráci s knihovnou uspořádalo akci Všechno jde, i když trochu jinak.

Součástí programu bylo promítání filmů

„Mimo vyzkoušení si na vlastní kůži, jaké je to mít zrakové postižení, jsme i vystavovali stimulační pomůcky a speciální hračky pro děti s postižením. Během dne jsme pak promítali v rámci programu tématicky zaměřené filmy Eliška a Bludný kořen,“ upřesnila Lucie Hejralová, koordinátor sociálních služeb pořádajícího střediska.
Film Eliška je příběhem hluchoslepé holčičky a Bludný kořen pojednává o problematice dětského autismu.

Služby poskytuje středisko bezplatně

Raná péče je sociální služba pro rodiny dětí s postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let věku. Služba má terénní charakter. Poradkyně, kterou může být speciální pedagog nebo jiný specialista, navštěvuje rodinu doma, tedy v jejím přirozeném prostředí. Obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy závisí na potřebách rodiny.

„Poradkyně je pro rodinu podporou i průvodkyní nelehkým obdobím. Pomáhá rodině najít nejvhodnější cestu, metody a přístupy vedoucí k minimalizování dopadu postižení dítěte na jeho vývoj a život celé rodiny. Služba je pro rodiny bezplatná,“ zdůraznila Lucie Hejralová.

Návštěvníci zhodnotili akci jako přínosnou a zajímavou. „Mé rodině se zatím naštěstí jakékoliv postižení vyhýbá, ale chápu, že ty, kterých se to týká, to nemají jednoduché a o problematiku se zajímám. I jsem si proto vyzkoušela, jaké by to bylo, kdybych byla například slepá,“ uvedla Andrea Janatová z Liberce.