Právě to se učí sociální pracovníci a úředníci z odboru sociálních věcí Libereckého kraje. Speciální semináře a školení od odborné konzultační firmy pro ně kraj zajistil od září a zájem je podle všeho veliký. „Program mne i kolegy přiměl aktivně se zapojit a vyvíjet diskuzi nad jednotlivými tématy,“ řekla například odborná referentka ze Cvikova, která se kurzů účastní. „Ocenili jsme i to, že lektory byli odborníci s praxí a mohli nás dále obohatit svými osobními zkušenostmi,“ dodala.

Pro zúčastněné úředníky jsou všechna školení zdarma. Na poskytování těchto seminářů totiž Liberecký kraj dostal celkem téměř 32 milionů korun. Většinu hradí Evropská unie, 15 procent pak státní rozpočet. Proběhne celkem 7 vzdělávacích cyklů, v nichž by lektoři měli proškolit 300 úředníků.

„Myslím, že hlavní přínos seminářů spočívá v tom, že účastníci se kurzu zúčastní jako jednotné fórum,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Petráček.

„Mohou si tak navzájem vyměnit informace. Samozřejmě je důležité i to, že všichni se naučí něco nového, aktuálního,“ doplnil. Mělo by to podle něj znamenat, že sociální pracovníci budou poskytovat kvalitnější služby a úředníci přesněji vyhodnotí jednotlivé případy, u kterých sociální odbor zasahuje.

Mezi tématy seminářů najdeme například porovnání poskytování soicálních služeb v Čechách a v Evropské unii, specifika péče v domovech pro seniory a komunikace s mentálně postiženými, nebo rady, jak ušetřit čas i zbytečné náklady.

Dva ze sedmi kurzů tento měsíc dobíhají, další začnou v lednu příštího roku. Přednášky se konají jak v multimediálním sále Krajského úřadu, tak například v konferenčním sále Jedličkova ústavu nebo ve vlastních prostorách firem.