Jablotron se k tomuto záměru chce vrátit a vybudovat v objektu operační sály i potřebné zázemí pro již existující soukromou ortopedickou kliniku. Počítá se také s tím, že část objektu s kancelářemi bude nadále sloužit nájemcům.

„Klinika bude kvalitně doplňovat specializovanou ortopedickou kapacitu nemocnic v regionu. Cílem není generovat zisk, ale zajistit spokojenost pacientů, lékařů i dalšího personálu,“ řekl Dalibor Dědek, zakladatel firmy. Klinika už disponuje potřebnými registracemi a také smlouvami s klíčovými zdravotními pojišťovnami. Fáze zaměřená na stavební úpravy i dovybavení objektu bude probíhat od roku 2022 a společnost Jablotron ji bude financovat z vlastních prostředků.