Když se měla Ivana Sulovská před lety vrátit po rodičovské dovolené zpátky do pracovního procesu, nebyla si jistá, jak se jí to podaří a jak zvládne sladit práci a rodinu. „Věděla jsem, že to nebude snadné,“ říká. Spolu se svou kolegyní proto v roce 2005 založila organizaci Centrum Kašpar, která pomáhá najít práci především těm, kteří jsou nějakým způsobem „znevýhodnění“, ať už mají malé děti, starají se o nemocné příbuzné nebo mají zdravotní omezení.

„Zjistily jsme, že je toto téma mnohem složitější,“ pokračuje Sulovská. Za čtrnáct let se organizace značně rozšířila a svou pozornost zaměřila i na práci se zaměstnavateli.

Jak byste několika větami vysvětlila, čím se Centrum Kašpar zabývá?

Pracujeme s oběma stranami trhu práce, jak se těmi, kteří práci hledají, tak s těmi, kteří ji nabízejí. Lidem pomáháme najít správný životní a pracovní směr, zároveň motivujeme zaměstnavatele, aby s nimi lépe pracovali.

Kolika klientům jste pomohli najít práci?

To bude určitě kolem dvou tisíc lidí.

Jak to probíhá?

Když k nám přijde klient, snažíme se zanalyzovat jeho aktuální situaci. Často přichází s tím, že „jen“ hledá práci, ale my zjišťujeme, že spletitost jeho situace je mnohem složitější. Snažíme se, aby dokázal pojmenovat své slabé a silné stránky, aby si uvědomil, jaký je jeho ideální zaměstnavatel z hlediska osobních a pracovních hodnot. Klientům nabízíme možnost kariérního plánování, například profesní diagnostiku.

Co následuje?

Teprve poté, co klienta poznáme, mu nabízíme různé rekvalifikační kurzy, které buď zajišťujeme sami, nebo je zprostředkujeme zvenku. Může to být třeba kurz účetnictví, počítačových dovedností, nebo mnoho dalších oborů dle individuálních potřeb a aktuálních možností. Posledním krokem je samotné zprostředkování práce. Klienty se ale hledání práce snažíme naučit, aby to do budoucna uměli sami.

Kolik taková služba stojí?

Naše služby jsou bezplatné, z většiny hrazené evropským sociálním fondem. Podmínky donora jsou přísné a tak pokud nemůžeme člověku pomoci touto cestou, tak poradenství hradíme z darů, které nám lidé věnují například díky kampani Ušij tašku a zaměstnej člověka. Často k nám přicházejí rodiče malých dětí nebo lidé, kteří pečují o své příbuzné. Těm kromě toho umožňujeme v době, kdy jsou u nás, děti pohlídat nebo zaplatit péči.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Liberecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.