„Pro tvorbu Ivany Štenclové jsou charakteristické neobvyklé, experimentální techniky a obsahové soustředění na mezilidské vztahy, které zobrazuje především formou portrétu a autoportrétu,“ představuje autorku kurátorka Galerie Desítky Paulina Skavova.

Ivana Štenclová absolvovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě (1995–1999). Po maturitě studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové (1999–2005). Za svoji diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Vystavovat začala ještě za dob studií. Její díla jsou zastoupena v četných státních a soukromých sbírkách v Čechách a v zahraničí.

Výtvarnice Ivana Štenclová patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké scény. I když její témata zůstávají stejná – autorka se zaměřuje především na náměty ze svého nejbližšího okolí – způsob, jakým je uchopuje, je pokaždé jiný, originální, svébytný a často překvapivý. „Inspiruje mě veškeré dění kolem. Ale doposud se nabyté vjemy a emoce vždy vyprofilovaly, odrazily či zrcadlily v osobách mi blízkých, ať už rodinných příslušníků či přátel,“ vysvětluje autorka Ivana Štenclová. „I když mým cílem není zachycení a zaznamenání podoby daného člověka, je pro mě přímý, kontaktní prožitek velmi důležitý,“ doplňuje.

Neonatologie liberecké nemocnice dostala dárky od motorkářů i nadace.
FOTO: Neonatologie liberecké nemocnice dostala dárky od motorkářů i nadace

Štenclová ve svých dílech spojuje samostatně vizuálně nefunkční části, které teprve dohromady vytváří cílený obrazec náročný svou propracovaností.

„Já je nehledám, spíše na ně narážím. Kromě klasických médií, se kterými pracuji v největší míře, se čas od času setkám s materiálem, který primárně pro výtvarnou práci určen není. Přesto však v sobě nese velký kreativní potenciál. Alespoň se mi to v danou chvíli tak jeví. Barevná škála provedení, tvar, struktura. A pak už je to z velké části hra, zkoušení a zkoumání, trošku i výzva,“ popisuje Ivana Štenclová.

Výstavu v Galerii Desítky mohou návštěvníci navštívit až do 28. února 2023.