Kromě důležitých čísel a adres, kam se mohou cizinci obrátit s žádostí o pomoc, se v ní dozví například podrobnosti o pracovní smlouvě. Podobná brožura cílící na národnostní menšiny, které přicházejí do ČR za prací, vyšla na Vysočině. 

„Brožura vznikla v pěti cizojazyčných mutacích právě s ohledem na rozložení cizinců v kraji. Cílí jak na cizince ze zemí Evropské unie, tak na ty ze třetích zemí. Brožura byla přeložena pro početnou skupinu osob mongolské, vietnamské, ukrajinské a ruské národnosti žijící v našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální resort Petr Tulpa. Jazyky byly vybrány s ohledem na země původu cizinců. Volba je také ve shodě s modely ekonomické migrace. Největší národnostní menšina koncentrovaná na jednom místě je v okolí České Lípy, kde žije a pracuje asi dva tisíce Mongolů. Na Liberecku a Jablonecku jsou roztříštěné komunity cizinců z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Rumunska nebo Bulharska.  

„Publikace má za cíl prvotně pomoci cizincům. Ovšem díky ní pomáháme i obyvatelům kraje a zaměstnavatelům. Pokud cizinci budou znát svá práva, povinnosti a místní zvyky, mohou se vyhnout protiprávnímu jednání, které často páchají pouze z neznalosti. Tím, že budou znát i svá práva, například o výši mzdy a pracovní době, mohou se bránit proti neetickému chování ze strany zaměstnavatele nebo majitele bytu, ve kterém bydlí,“ dodal Tulpa. 

"Příkladná, stručná a dlouho platná"

Podle vedoucí Centra na podporu integrace cizinců LK Žanety Kaprasové bylo cílem to, aby byla brožura příkladná, stručná a dlouho platná. „Cizinci by měli díky ní být schopní se rychle zorientovat v socio-ekonomických charakteristikách Libereckého kraje a celé republiky,“ vysvětlila Kaprasová. 

Na mongolské verzi publikace se podílela Ojunčimeg Presová, která pro centrum dlouhodobě tlumočí komunikaci s mongolskou menšinou a je zároveň jedna z mála soudních tlumočnic z a do mongolštiny. „Největší problém je jazyková bariéra, proto je dobře, že Mongolové najdou v brožuře základní informace ve svém rodném jazyce,“ uvedla Presová. Dodala, že někdy jde o banality typu, že na státní svátek se nechodí do školy. „Aktuálně budu psát info, že nás čekají svátky a v té době jsou zavřené obchody a nechodí se do školy,“ vysvětlila Ojunčimeg Presová s tím, že na Českolipsku chodí do místních škol asi 500 mongolských dětí. 

Právě ve školách se budou brožury distribuovat. Cizinci je dostanou ale i na dalších místech.  

„Největším distributorem bude Centrum pro integraci cizinců, dále pak Policie ČR, Úřady práce a nevládní organizace,“ řekl koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Václav Strouhal. Od každé jazykové mutace bylo vytištěno tisíc kusů.