Krajská krizová linka
pro občany Libereckého kraje: 485 226 999

"Chtěl bych požádat lidi, aby pokud možno nejezdili do postižených oblastí. Doporučuji také sledovat média, která neustále přinášejí aktuální informace o dění," říká náměstek hejtmana Martin Sepp.

"V postižených oblastech jsou samozřejmě posíleny policejní hlídky, které monitorují dopravní situaci a zajišťují bezpečnost občanů," doplňuje náměstek Sepp.

Krajská povodňová komise upozorňuje občany, že informace o stavu toků podává Povodí Labe na telefonním čísle 495 088 730 a Povodí Ohře na tel. 606 757 472.

Povodňová konta

Mikroregion Frýdlantsko: Všech 18 obcí Frýdlantského výběžku – číslo účtu: 78-6229630227/0100
Hrádek nad Nisou: Město zřídilo účet u České spořitelny 984856329/0800, specifický symbol 1313.
Nová Ves u Chrastavy: Číslo účtu 30031-984855369/0800 ČS
Frýdlant: Finanční pomoc na obnovu města po ničivé povodni ve formě daru na účet č.: 9005-8000027461/0100
Raspenava: Číslo účtu 86121574/0600, variabilní symbol 782010
Hejnice: Číslo účtu 19-984938359/0800 s variabilním symbolem 232111. Další informace na telefonu 482 322 212
Chrastava: Konto Povodně – číslo účtu 4200246548/6800, variabil. symbol 82010
Mníšek: číslo účtu 238947851/0300, variabilní symbol 5272
Bílý Kostel nad Nisou: číslo účtu 20226461/0100
Heřmanice: 25126574/0600, podnikatelé uvést IČO, fyzické osoby var. symbol 2010
Višňová: 0989066369/0800, var. s. 123, konkrétně pro Vísku 1235
Oldřichov v Hájích: číslo účtu 78-6141730207/0100
Chotyně: číslo účtu 19823461/0100, var. symbol 0708

ČTĚTE TAKÉ:

Řeky pomalu klesají - sledujeme aktuální stav v úterý

VIŠŇOVÁ EVAKUOVALA OBYVATELE - jaká byla situace v pondělí na Liberecku