„Jakost vody sledujeme na koupalištích ve volné přírodě, která mají provozovatele a na koupacích oblastech. To jsou místa, která v závislosti na místních zvyklostech a klimatických podmínkách jsou využívána větším počtem koupajících se osob,“ vysvětlila Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK.

Na Liberecku prozatím provedli pracovníci hygienické stanice odběry a následné rozbory vody v harcovské přehradě, prozatím s výborným výsledkem. Podle výsledků je voda vhodná ke koupání. KHS LK provádí pravidelné kontroly každoročně na celém území Libereckého kraje.

V loňském roce bylo v Libereckém kraji v provozu 34 přírodních koupališť, 8 venkovních bazénu s recirkulací a 4 koupací oblasti. „Při státním zdravotním dozoru jsme se zaměřili standardně na sledování jakosti rekreačních vod a dále na vybavenost koupališť, úroveň úklidu venkovních ploch určených pro slunění, WC a převlékárny pro návštěvníky, dále na způsob a četnost likvidace odpadu,“ uvedla Zuzana Balašová. Jak doplnila, za zjištěné nedostatky uložila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje celkem šest sankcí v souhrnné výši 12 500 korun.

V loňském roce provozovatelé koupališť v kraji z důvodu nadlimitního výskytu sinic vyhlásili dva zákazy koupání, a to na koupališti Dubice a 7.7. na koupališti v Heřmanicích v Podještědí. V obou případech se však jedná o koupaliště, kde se problém s nadlimitním výskytem sinic každoročně opakuje.