„Ve dvaatřiceti provozovnách bylo odstranění nedostatků uloženo formou vymahatelných opatření. Desetkrát nařízení sanitace, patnáctkrát nařízení likvidace pokrmů, dvakrát zákaz používaní nejakostní vody, dvakrát zákaz výkonu činnosti a ve třech případech nařízení pozastavení provozovny,“ uvedla výčet uložených opatření tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balášová.

„Nejčastěji zjišťované závady se často opakují - týkají se špatné manipulace s potravinami, nedodržování zásad správné hygienické praxe při manipulaci s pokrmy, špíny a nepořádku v provozovnách či nedostatků při zajištění pitné vody,“ doplnila Zuzana Balášová. Celkem hygienici rozdali za první tři měsíce tohoto roku pokuty za více jak dvě stě tisíc korun.

Podle jednotlivých okresů rozdala hygiena nejvíce pokut na Semilsku, kde veřejná stravovací zařízení obdržela sankce v souhrnu za sto pět tisíc korun.

Na druhém místě je liberecký okres, kde dosáhly sankce výše sedmatřiceti tisíc korun, následuje Českolipsko s šestatřiceti tisíci korunami na pokutách a nejlépe dopladl jablonecký okres, kde hygienici uložili pokuty v souhrnné výši dvaadvacet tisíc korun za porušení předpisů.