„Historické hydranty nás zajímají proto, že jde o původní městský mobiliář, který se už téměř nikde nedochoval. Byly osazené ještě v době existence Rakouska-Uherska, k čemuž odkazují i nápisy na hydrantech,“ uvedl Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea. Hydranty, které dostalo muzeum od firmy Severočeské vodovody a kanalizace, jejíž dělníci je vykopali ze země při opravách, pocházejí někdy z roku 1902. Ve městě je rozmístili v době výstavby prvních rozvodů vodovodů v Liberci a sloužily k zabezpečení města proti požárům. Muzeum má ve svých archivech dokumentaci původních rozvodů a tehdy se těchto hydrantů po městě nacházely stovky. 

„Zajímavé je, že se dodnes tyto původní hydranty dochovaly v málo desítkách kusů po Liberci. Když se někde rekonstruuje vodovodní řad, opravuje se ulice nebo chodník, tak je likvidují a odvezou do sběru. Nedají se znova použít, stále to sice funguje stejně, ale historický už není použitelný kvůli normám i jeho stavu. Jsem rád, že se nám jich povedlo alespoň několik získat,“ poznamenal Křížek. 

Veřejné záchody na Soukenném náměstí jsou léta zavřené a jejich obnovení se neplánuje.
Liberec nemá záchodky. Požádá proto lokály, aby si lidé mohli odskočit u nich

U armatur se podařilo zachovat jejich nadzemní a podzemní části, vypovídající jsou ovšem zejména ty části nadzemní. „Hydrantů byly stovky a jejich umístění vyplývalo z nutnosti zabezpečit budovy. Proto stály u škol, u radnice a u budov se sklady, vlastní síť požárního zabezpečení měly i firmy. Může se proto stát, že ho dodnes má někdo před domem, stará se o něj. Viděl jsem i pomalovaný hydrant, z nějž udělali figurku, ale nás nejvíc zajímají ty, které byly někde schované a nepršelo na ně,“ vysvětluje ředitel muzea.

Jeden z dochovaných hydrantů má díky tomu zachovanou původní barevnost, a tak lze vidět, jak kdysi městské hydranty vypadaly. „Kdysi měl šedomodrou barvu a pak ho přetřeli světle zelenou barvou. To odkazuje na období secese, o tom napovídá i tvarosloví hydrantů,“ popisuje Křížek. Zajímavostí je, že některé hydranty vykopané v libereckých ulicích pochází z úplně jiných míst – jeden je například z Vídně, další z Ústí nad Labem. 

Jeden z šestice je naprostým unikátem v tom, že má na sobě nápisy v češtině i němčině. Aby na některém výrobku byly vedle sebe nápisy Liberec česky a Reichenberg německy je podle Křížka naprosto nezvyklé a jeden z těchto hydrantů to má.  

Podoba parkovacího domu a části nového dolního centra Liberce.
Parkovací dům v Liberci zatím nebude. Stopla ho válka

„Pravděpodobně mohl stát někde u Růžodolu, kde byla samostatná česká obec. Hydranty jsou pravděpodobně poslední části městské mobiliáře s původními nápisy, které lze dnes ještě objevit, vše ostatní bylo v průběhu let zničeno nebo přemalováno či nahrazeno. Nápis Reichenberg lze dnes najít nanejvýš někde na domě,“ poznamenal ředitel. Některé hydranty nejsou značené, ale každý má trošičku jiné detaily, jiná napojovací ramínka, jiné zdobení. Ozdoby jsou typovou záležitostí. Stejně jako dnes i tehdy se odlévaly ve slévárnách a každá používala svoji formu. 

Pro šestici hydrantů už má muzeum i vymyšlené využití. „Chceme rekonstruovat muzejní park a do něj tyto hydranty umístit. Můžeme do nich zavést rozvod elektřiny či vody a používat je třeba jako přípojku vody k zálivkám nebo na elektroinstalaci. Zrepasujeme je, zjistíme mimo jiné jejich původní barevnost a dáme jim nový život. Jeden z nich uložíme do depozitáře,“ dodal Křížek. 

Severočeské muzeum v Liberci by rádo zmapovalo i další hydranty v Liberci, a tak vyzývá veřejnost, aby dali muzejníkům vědět o hydrantech, které mají u svých domů. Vyfoťte hydrant a pošlete s popisem s jeho umístění na adresu info@muzeumlb.cz