„Je obecně známo, že nacisté Lidice vyhladili, aby po nich nezůstala ani stopa. Domy vypálili a trosky, které zůstaly stát, pak rozmetali granáty a buldozery je srovnali se zemí. Hlínou zaházeli i obecní rybník, zničili hřbitov a pohřbené na něm exhumovali a spálili. Zkáze neušly ani ovocné stromy. Pouze jediná hrušeň, tehdy dvouletá, zkáze ušla. Tlaková vlna po výbuchu jí zlomila korunu, takže nacisté měli za to, že strom je zničený. Ale hned po válce rozkvetla," zmínil při sázení předseda Lidického sdružení Antonín Nešpor. Po natáčení filmu Lidice se z hrušně odebral genový materiál, aby mohly být vyšlechtěny nové stromy, které budou osud Lidic připomínat.

VÁCLAV HANF

Sázení v Liberci se zúčastnil i Václav Hanf, jedno ze 17 lidických dětí, které byly dány na převýchovu do Německa. „Bylo mi tehdy 8 let a 5 dnů. Na převýchovu mě dali jen proto, že předtím vybrali i moji sestru Aničku, která si mě vybrečela. U německé rodiny jsem ale vydržel jen tři měsíce, pak mě dali do výcvikového táboru Hitlerjugend, protože jsem hrozně zlobil. Tam jsem také odmítal poslouchat, takže mě velitel tábora zkopal a zranil mi holeň tak, že mám dodnes jednu nohu kratší," popisuje Hanf. Zpátky do Čech se dostal až v prosinci 1945 jako jedenáctiletý, když ho předtím našli v Salcburku ve sběrném táboře. Teprve pak se dozvěděl, co se s Lidicemi a jeho rodiči stalo. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Proto jsem rád, že bude v Liberci tato hrušeň, budu k ní jezdit cestou na nákupy," těší se Hanf, který dnes bydlí ve Velkých Hamrech.