Jenže sleva má své podmínky. Město se smluvně zavázalo, že do teplárny vloží svůj majetek v hodnotě 37,5 milionů Kč. Jde o teplárenskou infrastrukturu a rozvody, které si teplárna od města pronajímá, za což platí ročně 10 milionů. Svůj majetek má do společnosti vložit i většinový vlastník Energie Holding, kterému pro změnu platí teplárna za pronájem 39 milionů ročně. Bezplatným vkladem už by se žádný nájem neplatil a náklady by se tak nepromítaly do koncové ceny tepla. Jenže město obrátilo. V poště tak našlo předžalobní výzvu. Pokud do dvou měsíců nedojde k nápravě, skončí vše u soudu. „Dohoda mezi akcionáři je závazná a Teplárna Liberec je nucena vymáhat její plnění. Tímto postupem ze strany města je od 1. října 2016 působena Teplárně Liberec škoda. Předžalobní výzva je mimořádným a vynuceným krokem, jak se domoci splnění závazků plynoucích z Dohody o společném postupu," uvedl mluvčí teplárny Lukáš Jankovský s tím, že město zabránilo svým chováním i vložení majetku ze strany Energie Holding.

NENÍ DŮVOD?

Podle náměstka primátora Jana Korytáře ale teplárna neprokázala, že by jí klesl dlouhodobě objem volných prostředků pod 20 milionů, což je podmínka, za které má město majetek vložit. „Neposlali nám žádné relevantní podklady, ze kterých by toto vyplývalo," uvedl Korytář. Teplárna oponuje: „Očekávané náklady na snížení ceny tepla v tomto roce zasáhly do hospodaření Teplárny Liberec tak, že došlo ke splnění podmínky vkladu majetku," řekl Jankovský.

Podle Korytáře prý teplárně stále zůstává prostor, aby své náklady snížila i jinak než požadavkem na vložení majetku. „Kromě toho by výrazné snížení nákladů mělo přijít až ve chvíli, kdy se začnou ztrátové parovody předělávat na horkovody. Což by mělo být v nejbližších letech," dodal Korytář pro ČTK.

Soudního sporu se zatím neobává. „Podání žaloby by nebylo pro teplárnu výhodné. Pokud by s námi začal druhý akcionář jednat tímto způsobem, došlo by k výraznému narušení důvěry ve společný projekt," dodal.

ZMĚŇTE DOHODU

Vedení teplárny se sešlo i s klubem Starostů pro Liberec (SLK), aby svůj postoj hájilo. Jenže právě Starostové vložení majetku města do teplárny od počátku kritizují. Podle nich by zcela postačovalo, aby město jednoduše snížilo teplárně nájem za pronajímanou infrastrukturu a nepřipravovalo se tak zbytečně o svůj majetek. Podle místopředsedkyně představenstva teplárny Jitky Holčákové jsou ale obavy ze ztráty majetku liché.

„Město o něj nepřijde. Vloží ho do teplárny jako svůj podíl. Nehledě na to, že je to majetek, který město samo nevyužívá, pro nikoho jiného než pro teplárnu nemá cenu," uvedla už dříve Holčáková.

Jenže SLK, ani dalším se nelíbí ani to, že Energie Holding jako druhý akcionář má v úmyslu svůj majetek nevkládat, ale prodat teplárně za skoro 120 milionů korun. „To vše bez jakékoliv záruky, že se současní odběratelé tepla dočkají snížení ceny na úroveň srovnatelnou s jinými zdroji tepla," okomentoval zastupitel za SLK Jaroslav Zámečník. „Koalice Změna a ANO si až po podpisu dohody zřejmě uvědomila, že dohoda je pro město špatná, a hledá nyní krkolomně cestu, jak z té bryndy ven. Je proto nyní jen na ní, aby se zodpovídala buď z dopadů plnění dohody, nebo naopak z jejího neplnění," dodal.

Starostové proto navrhují, aby se celá dohoda s teplárnou změnila. „Mají-li se obě strany zříci nájemného, není hned nutné pronajímaný majetek do teplárny vkládat nebo jej dokonce teplárně prodávat. Nová dohoda by také měla poskytnout záruky nebo alespoň hmatatelnou představu o vlastní modernizaci teplárenské soustavy," doplnil představy Starostů zastupitel Michal Hron. O dalším vývoji budeme informovat.