„Jedná se o kompletní rekonstrukci střechy a krovu," řekl Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu.

Současný stav střechy Hübnerovy hrobky je v havarijním stavu. „Náklady na rekonstrukci odhadujeme na čtvrt milionu korun," dodává Martin a pokračuje: „V současné době probíhá řízení. Práce mají být dokončeny ještě letos."

Podle zadávací dokumentace se torzo krovu a zbytky střešní krytiny demontují a do dokončení nové střechy bude prostor provizorně zakryt proti zatékání. Následně se podle historických fotografií vyrobí krov nový.

Další poničené náhrobky

V Zahradě libereckých vzpomínek jsou dvě hrobky známých libereckých rodin, nejen Hübnerů ale také Liebigů a i dalších 15 náhrobků. „Budeme se nadále snažit o získaní dotace na obnovu těchto cenných památek. Oprava Hübnerovy hrobky ale půjde z městského rozpočtu," dodává Lukáš Martin.

Zahrada vzpomínek vznikla na místě bývalého městského hřbitova, který se od roku 1832 rozprostíral i v místech sousedního parku. Pohřbívalo se tu až do roku 1956. O několik let později byly některé objekty na hřbitově prohlášeny kulturní památkou. Ty jsou shromážděné v dnešní Zahradě vzpomínek, zbytek hřbitova přeměnili v park. Zahrada však postupně pustla a v 80. a 90. letech se stala terčem vandalismu.

Z původního městského hřbitova, z první poloviny 19. století, zůstaly zachovány hrobky, 15 soch, kříž na podstavci, lipové stromořadí i sloupovité duby. Do Zahrady libereckých vzpomínek v Budyšínské ulici je možné vstoupit buď branou, kterou střeží barokní sochy apoštolů svatého Petra a Pavla, nebo druhou bránou mezi hrobkami Hübnerovy a Liebigovy rodiny.