Přepychové víceúčelové hřiště sice slouží v Hodkovicích nad Mohelkou nejen školákům už od září roku 2010, ale místním radním stále nedá spát. Nedávno se na čerpání evropských dotací zaměřili totiž kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu.

Přestože menší nedostatky našli, podle starosty Antonína Samka městu nehrozí, že by muselo platit nějaké sankce.

„Hodkovice jsou kontrolovanou osobou v kontrolní akci. Peněžní prostředky byly určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí. Hřiště bude součástí zprávy, která zahrnuje dohromady 13 kontrol," uvedl Jaroslav Broža, pověřený zastupováním ředitele odboru komunikace na NKÚ. „Kontrolní závěr z dané akce zatím ale nebyl schválen. Podle plánu kontrolní činnosti má být schvalován v červnu tohoto roku," zdůvodnil, proč dosud nemůže NKÚ výsledky kontroly zveřejnit.

Vyjádření NKÚ předalo vedení Hodkovic radě Regionálního operačního programu. Věc není tedy dosud uzavřena, záleží na radě, jak s výsledky kontroly naloží.

„Kontroloři měli výhrady vůči dvěma výběrovým řízením. U jednoho už uznali, že proběhlo podle zákona. Teď se budeme dohadovat o tom druhém," řekl Antonín Samek. „Výtky se týkaly zadávacích podmínek a posuzování uchazečů. Přitom nám výběrové řízení dělala profesionální firma," dodal starosta.

Nové hřiště přišlo na sumu 26 milionů korun. Z toho celkem 3 miliony platilo město, zbytek uhradily evropské dotace. Už při schvalování projektu před několika lety upozorňovali někteří hodkovičtí zastupitelé na to, že je projekt příliš drahý.

„Bylo nás víc, co jsme sice pro výstavbu tehdy zvedli ruku, ale co jsme záměr považovali za dost nákladný," podotkl opoziční zastupitel Jaroslav Hurt. „Měli jsme za to, že město podobné zařízení potřebuje. Hřiště je oplocené, mohou sem chodit i dospělí, není to jen školní hřiště. Ale dodnes mi přijde předražené," dodal.

Starosta Antonín Samek ale jakékoli pochybnosti o ceně stavby odmítá.

„Ani kontroloři NKÚ neměli žádné námitky k financování projektu či k ceně samotné stavby," vyvrátil pochybnosti starosta. „Kontrola dopadla tak, jak dopadla. Výsledek pro nás není příjemný, znamená další jednání s radou operačního programu. Budeme ale bojovat o to, aby z toho Hodkovice vyšly pokud možno s čistým štítem," doplnil starosta.

Konečný verdikt ještě není vynesený. Každé město má šanci po kontrole NKÚ dát to, co jde ještě napravit, do pořádku, anebo přijít s vlastním vysvětlením. „Bránit se pak můžeme také soudně," upozornil starosta.