Hřib skvrnitý roste v teplejších oblastech na vápenci, pod lípami, habry, případně dalšími listnatými stromy. Je veden v červeném seznamu ohrožených druhů jako zranitelný druh.

„V okolí Liberce je znám patrně jen z jedné lokality, jedná se o bývalý vápencový lom asi dvacet kilometrů od Liberce. Je možné, že se může objevit i jinde, ale vzhledem k minimu vhodných míst v okolí Liberce, je šance na nalezení poměrně malá,“ říká Petr Lukáš.

Ve svém nejnovějším videu mykolog představuje i další běžnější houby nalezené v okolí Liberce.

Zdroj: Youtube