Zatékalo do nich, byly v pokročilé fázi hniloby a ohrožovaly svým stavem kříž a zejména návštěvníky hřbitova. Jako kompenzace byly vysazeny dvě okrasné višně, které tak zvelebí vzhled machnínského hřbitova.