Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nedávno bezúplatně převedl všech 6 budov a 15 pozemkových parcel v celkové hodnotě přes 30 milionů korun městu Hrádek nad Nisou, které by chtělo projekt přeměny bývalého hraničního přechodu realizovat během příštího roku.

„Vlastně se jedná o jednu větší budovu, zbytek areálu tvoří kromě pozemků malé buňky. V hlavní budově by mělo vzniknout turistické zázemí pro bod Trojzemí, prodejní jednotky a podle našich představ také výletní restaurace, která by nabízela české, polské a německé speciality. Další prostory by se potom daly využít pro schůze zástupců Euroregionu Nisa a svazku obcí česko – německo – polského trojúhelníku,“ vyjmenoval starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

Město si představuje, že do projektu nebude muset investovat, a proto se snaží najít takové nájemce, kteří by si případné úpravy prostor zajistili sami. „Nabízíme za to desetiletou nájemní smlouvu,“ poznamenal Martin Půta s tím, že v současné době už má město několik předběžných zájemců, se kterými je ve fázi vyjednávání.

Podle hrádeckého starosty je areál bývalého hraničního přechodu v relativně dobrém stavu. „Ten se snažíme udržet, dokud si jej nepřevezmou nájemci, proto si město platí hlídací službu, která tento areál střeží,“ konstatoval Martin Půta.