„Návštěvnost libereckých objektů mne velmi těší, neboť počty celkově překonaly takzvané covidové roky, tedy rok 2021 a 2020. Bohužel nedosahujeme dat z let předešlých,“ přiblížil statistiku ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Jak ale zdůraznil, čísla nejsou konečná. „V Libereckém kraji spravujeme hned dvě památky s celoročním provozem, a to Sychrov a Zákupy, kde se kromě klasických prohlídek chystají další doprovodné akce, a to vše statistiku ještě ovlivní. Doufám také v úspěch adventních prohlídek a vánočních akcí, které jsme museli po dva roky vynechat,“ dodal.

V uplynulých měsících se starali i o údržbu parků a zahrad. Dále finišují stavební obnovy a plánují se nové. Na hradě Grabštejn odstartovala dlouho plánovaná stavba vodovodní přípojky a čističky odpadních vod, která by měla trvat zhruba rok. Jejím výsledkem budou dlouhodobé úspory v nákladech na provoz hradu a kompletní oprava hlavní přístupové cesty a návštěvnického parkoviště.

Základové partie opevnění

Aktuálně probíhá první fáze v podobě záchranného archeologického výzkumu, neboť stavba vyžaduje množství zemních zásahů. Výzkum vychází z předpokladu, že v místě stavby se nacházela historická komunikace coby původní přístupová cesta ke středověkému hradu a později i k novověkému zámku.

„Tato komunikace byla již od dob středověku chráněna masivní hradbou s obrannými baštami a v období baroka byla posílena do podoby pevnostního opevnění s množstvím dělostřeleckých postavení. Po roce 1655 bylo toto masivní opevnění pobořeno a do dnešních dnů se zachovaly pouze jeho základové partie pod současnou úrovní terénu,“ sdělila vedoucí archeologického výzkumu Renata Tišerová z NPÚ.

Na hradě Grabštejně končí turistická sezona
S letošní sezonou jsme spokojení, pochvaluje si kastelánka hradu Grabštejn

Poznání charakteru opevnění přinese důležité poznatky k historii hradu. Kromě pozůstatků hradeb či historické komunikace se předpokládá i množství movitých archeologických nálezů, jako jsou například zlomky keramiky, skla či kuchyňský odpad. Kvůli svažitému terénu a omezenému prostoru je celá stavba rozdělena do několika na sebe navazujících částí.

Revitalizací projdou i cesty. Kolem nich budou osazeny repliky původních zábradlí, dojde také k očištění kamenné kašny na severovýchodním nároží hradu. „Mám radost, že se tato potřebná akce uskuteční, nezastírám ale, že přinese určitá omezení. Do budoucna může dojít k omezení pohybu na přístupové cestě, ale o všem budeme včas informovat na webu objektu a také na sociálních sítích,“ zdůraznila kastelánka hradu Věra Ozogánová. Přesto navážou na tradici vánočních prohlídek. O druhém prosincovém víkendu zde proběhnou hrané prohlídky, výstup na věž, dílničky pro děti i dospělé a adventní tržiště.

Statika zkomplikovala stavbu

Živo je i na císařském zámku Zákupy, který patří vedle Sychrova k celoročně přístupným objektům. Pokračuje obnova jižního křídla hospodářského dvora a podle kastelána Vladimíra Tregla se počítá s jejím dokončením v nejzazším možném termínu, který umožňuje evropská dotace. „Stavbu zkomplikovala a zdržela vážně narušená statika, kdy se dlouho hledala účinná řešení. V současné době se například na některých částech už kompletně dokončuje střecha a pokládá se střešní krytina,“ řekl zákupský kastelán s tím, že hotovo by mělo být do 31. prosince příštího roku.

Zákupský zámek se otevřel hendikepovaným v rámci projektu Památky bez bariér.
FOTO: Památky bez bariér. Hendikepovaným návštěvníkům se otevřely i Zákupy

Rozlehlý komplex hospodářského dvora zámku v Zákupech ze 17. století je jednou z nejohroženějších památek v Libereckém kraji. Kvůli podražení nebudou všechny prostory dvora uvedeny do stavu, aby mohly být prezentovány návštěvníkům. „Expozice Zapomenuté zámky, která se měla původně nacházet v devatenácti místnostech, najde nový domov pouze v pěti,“ dodal Tregl.

Císařský zámek nabízí od listopadu Zimní trasu a je otevřen denně kromě pondělí, s pevně stanovenými časy prohlídek v 10, 12 a ve 14 hodin. Na zámku byla ukončena komplexní obnova barokního krovu, stropů a střechy. Ve třech nikdy nezpřístupněných místnostech prvního patra zámku nyní pracují restaurátoři na obnově výmaleb, dveřních fládrů, kachlových kamen a parketových podlah, aby tyto prostory obohatily Zimní trasu.

Obnovy krovů, střech i ledárny

Hrad a zámek Frýdlant vstoupil do letošní sezóny pod vedením nového kastelána Jiřího Holuba, který rozdělil prohlídkové okruhy na trasu zámkem a trasu hradem. Aktuálně pokračuje restaurování sgrafit na Renesančním zámku, záchranné zajištění sgrafitové fasády Kastelánského křídla bylo ukončeno v září. Plánuje se obnova toalet u Kaplanky, další úpravy v Kaplance a také reinstalace vybraných interiérů.

Svatohubertské slavnosti ve Frýdlantu.
Průvod v čele s Dianou a Hubertem prošel Frýdlantem. Nechybělo ani pasování

„Na Lemberku pokračují práce na obnově vstupních objektů a ledárny. Opravou vstupních objektů bude zvýšena bezpečnost návštěvníků, obnova ledárny zpřístupní další zajímavý prvek v zámeckém komplexu,“ informovala krajská mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová s tím, že se zde v sobotu 10. prosince uskuteční Adventní koncert.

Na celoročně zpřístupněném Sychrově probíhá obnova krovů a střech na východním křídle zámku, a to včetně obou věží. Pokračuje restaurování parket východního křídla. „V polovině listopadu se v zámeckých komnatách odehrají prohlídky na motivy známé pohádky Princezna Lada. Poslední listopadový víkend bude patřit tradičním vánočním trhům a také zámeckým prohlídkám s čerticí, které jsou určeny nejmenším návštěvníkům,“ doplnila Bidlasová.