Opravu lucerny na věži kostela sv. Bartoloměje provádí římskokatolická farnost v Hrádku nad Nisou díky finančnímu přispění Libereckého kraje, který na tento účel z dotačního programu uvolnil 134 tisíc korun.

„V letošním roce jsme byli schopni uspokojit všechny správně podané žádosti o dotaci na obnovu památek. Žádost hrádecké farnosti byla jednou z nich. Jsem ráda, že i díky podpoře Libereckého kraje došlo za poslední roky k řadě obnov,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Sanací prošla konstrukce lucerny, která dostala nový nátěr. Restaurování se dočká vrcholový kříž s makovicí. V ní byla uložena od poslední opravy věže, která se uskutečnila v 60. letech minulého století, olověná schránka.

Hřib skvrnitý jen tak nenajdete.
VIDEO: Hřib skvrnitý jen tak nenajdete. Na Liberecku ale vzácnější houba roste

Tu nyní otevřeli. Místní římskokatolickou farnost zastupoval farář Radek Vašinek, město Hrádek nad Nisou starosta Josef Horinka. Na otevření dohlížely pracovnice Státního okresního archivu v Liberci, které se opatrně snažily obsah oddělit od zkorodovaného vnitřku schránky. Nechyběl vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu v Liberci Petr Freiwillig.

Uvnitř nebyly mince, ale pouze listiny. Ta nejmladší byla z roku 1966 a nejstarší pravděpodobně z první poloviny 18. století. K restaurování a podrobnějšímu zkoumání si je převzal liberecký Státní okresní archiv.