Téměř 1 000 záložníků pěších rot krajských vojenských velitelství a na 300 profesionálních vojáků z útvarů Armády České republiky se zapojilo do cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil, které probíhalo od 16. do 22. září.

„Naším cílem bylo prověřit schopnosti všech velitelských stupňů teritoriálních jednotek při plnění úkolů v operacích k zajišťování obrany a vnitřní bezpečnosti České republiky, což bylo splněno,“ řekl velitel Velitelství teritoria Antonín Genser.

Námět cvičení se zaměřoval na současné bezpečnostní hrozby. Vojáci aktivní zálohy zajišťovali ochranu a obranu objektů krizové infrastruktury a podporu simulovaného průjezdu spojeneckých jednotek na našem území. Dále plnili úkoly v asistenčních činnostech s Policií České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti ve společných hlídkách.