Celkové náklady na stavbu i s přeložkou vysokého napětí byly 7 a půl milionu korun. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pokryla více než 5 milionů.

„Nová stezka pro cyklisty a pěší spojuje končící chodník v Bělíkově ulici s cyklostezkou v ulici Zámecké. Je dlouhá 693 metrů a je koncipována jako smíšená stezka. Bude vyznačená svislým a vodorovným dopravním značením,“ vysvětlila vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Dana Kiliánová.