V době, kdy jsou v Liberci a okolí všechny hotely před nadcházející zimní sezonou dávno vyprodané, zřejmě nejnovější z nich ukončí svou činnost. Jestli bude hotel na prodej nebo jaká bude vůbec jeho budoucnost, nechtěl jeho provozovatel zatím upřesnit.

„Není úplně přesné, že by byl Hotel Aréna na prodej,“ uvedl na dotaz Deníku tiskový mluvčí Lukáš Přinda. Jak však dále uvedl, není tato varianta zcela vyloučená. „V návaznosti na transformaci společností konsorcia Syner, dceřiných společností pod S Group Holding, dochází také k určení ekonomických a podnikatelských strategií jednotlivých společností. V současné době je sice jedna z variant prodej Hotelu Aréna, ale nedá se říct, že by nějak zvlášť tato možnost převyšovala další dvě, kterými je předání do provozování jinému subjektu formou pronájmu nebo zachování současného stavu, kdy je provozovatelem společnost Aréna Syner, s.r.o. Budoucí vývoj rozhodnou až ekonomické expertizy a rozhodnutí o strategii vývoje společnosti Aréna Syner, s.r.o.,“ předeslal.

Jak však dále uvedl, základním směřováním společnosti Aréna Syner, s.r.o. jsou obchodní aktivity na poli sportovních provozů.
Lukáš Přinda také odmítl domněnku, že by měl Hotel Aréna ekonomické problémy. „Jak jsem již zmínil, důvody, které nás vedou k přehodnocení způsobu provozování či vlastnictví Hotelu Aréna, nejsou ekonomické, tedy alespoň ne v rovině, že by hotel vykazoval ztrátu. Tento typ hotelu Liberec potřebuje a jeho využití je díky strategickému sousedství s Tipsport arenou velice dobré,“ sdělil tiskový mluvčí.

Případnou cenu, za kterou by byla společnost Aréna Syner, s.r.o. ochotna hotel prodat, nechtěl Lukáš Přinda s ohledem na předběžná obchodní jednání specifikovat.

Úřad práce: Zatím nic nehlásili

Že doposud nepadlo rozhodnutí, co bude s Hotelem Aréna, a potažmo s jeho zaměstnanci, potvrzuje také Úřad práce v Liberci.
Jak sdělila ředitelka úřadu Kateřina Sdílková, společnost Aréna Syner, s.r.o., která je provozovatelem hotelu, zatím s úřadem práce nevstoupila v jednání.

„Tento zaměstnavatel nám zatím hromadné propouštění neoznámil. Úřadu práce v Liberci tím není známa informace, jestli bude tento hotel uzavřen či nikoliv,“ uvedla Kateřina Sadílková.

Zaměstnavatel, který zaměstnává do jednoho sta zaměstnanců, musí úřadu oznámit propouštění zaměstnanců, pokud z organizačních důvodů přijde o práci víc než deset lidí. Tato oznamovací povinnost musí být splněna nejpozději do třiceti dnů před datem plánovaného hromadného propouštění zaměstnanců.

A co bude s hotelem u zámku Sychrov?

Společnost Aréna Syner, s.r.o., která je součástí S Group Holding, provozuje také nově postavený luxusní hotel v areálu státního zámku Sychrov. Lukáš Přinda však zásadně odmítl, že i zmíněná orientace společnosti na sportovní provozy může mít vliv na provozování hotelu Zámeckého hotelu Sychrov.

„V případě hotelu na Sychrově je jakákoliv změna ve formě provozování či majetkově právních vztahů vyloučena. K tomuto hotelu se vztahují dlouholeté smlouvy, které jakoukoliv změnu prakticky vylučují,“ zdůraznil mluvčí Lukáš Přinda.

Předně je řeč o smlouvách s Evropskou unií. V polovině roku 2005 přidělila EU na rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji částku zhruba jednoho sta milionů korun. Tuto dotaci si rozdělili předně provozovatelé hotelů. Vedle neúspěšných projektů, jako byl například kongresový hotel Babylon (poz. red. – posléze byl realizován z jiných zdrojů), se mezi všemi vyjímal jeden projekt nadmíru úspěšný. Tím byl právě Zámecký hotel Sychrov.

Hotel 64 milionů, Frýdlant 650 tisíc

Z nadregionálního operačního programu získal projekt přestavby bývalé jízdárny Rohanů na Sychrově na luxusní kongresový hotel dotaci 64 milionů korun. Vedle toho například projekty propagace Máchova kraje nebo propagace cestovního ruchu regionu Frýdlantska ze stejného programu získaly necelých sedm set tisíc korun. Jeden z nejúspěšnějších projektů mimo výstavby kongresového Zámeckého hotelu Sychrov byla žádost o dotaci na stavební úpravy Lázní Libverda. Na tyto úpravy šlo celkem 4,7 milionu korun.